Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ „Zona locuire colectivă, servicii, birouri și funcțiuni complementare”, str. Calea Urseni nr. 1-3

Anunț

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relationare Directa cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected],  pana la data de 19.09.2020.

Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primariei municipiului Timisoara www.primariatm.ro in sectiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului sau la sediul Primăriei Municipiului Timişoara în perioada 26.08.2020 -19.09.2020.

Intalnirea cu proiectantul  se va desfasura prin platforma online  Zoom in data de 08.09.2020 timp de 1 ora, in intervalul orar:  13.00 – 14.00, în cadrul careia pot fi adresate întrebări proiectantului cu privire la documentaţia numită mai sus.

Cetăţenii care doresc să participe la întâlnirea cu proiectantul, desfășurata prin platforma online Zoom, vor anunţa intenţia de participare la aceasta, până cel târziu la ora 12,00 din ziua premergătoare datei de desfășurare a acesteia, prin e-mail la [email protected] – unde vor preciza: numele, număr de telefon, adresa de e-mail pentru trimiterea invitaţiei online, prin care vor accesa intalnirea de pe platforma online.

Raspunsul la observatiile transmise va fi expediat prin poștă sau pe mail (la cerere) și poate fi consultat pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara www.primariatm.ro în secțiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroului Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ si Certificari, Directia Generala de Urbanism – Primăria Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: [email protected].

Planșe:

simulare posibilități mobilare amplasament

simulare de inserție în sit

studiu de insorire

memoriu PUZ non-tehnic

memoriu PUZ etapa 2

regulament local de urbanism

încadrarea în zonă

situația existentă

reglementări urbanistice

posibilități mobilare urbană

proprietatea asupra terenurilor

studiu de cvartal

Formulare sesizare

Rezultatele informării și consultării publicului

Răspuns la sesizări

Raportul informării și consultării publicului