Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ „Zonă servicii, producţie nepoluantă şi depozitare”, Calea Buziaşului nr. 97

ETAPA 1 – PLAN URBANISTIC ZONAL – „Zonă servicii, producţie nepoluantă şi depozitare”, Calea Buziaşului nr. 97, Timişoara, proiectant SC AC TECTURA SRL, beneficiar SC SPOREA COM SRL.

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 14.11.2020.

Documentaţia PUZ „Zonă servicii, producţie nepoluantă şi depozitare”, Calea Buziaşului nr. 97, Timişoara, poate fi vizualizată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara, sectiunea  „Aviz de Oportunitate/ Studii de Oportunitate informare”, sau poate fi consultată la sediul Primariei Municipiului Timisoara, în perioada 05.11.2020 – 14.11.2020, orele 8,30 – 10,30 ( marţi, miercuri, joi), orele 8,30-10,30 si 14-16 (marti, joi).

Pt. ARHITECT ŞEF

Monica MITROFAN

Planșe:

situația existentă

reglementări urbanistice

încadrare în PUG

încadrare în localitate

reglementări urbanistice – modelare 3 D

propunere de mobilare

obiective de utilitate publică

memoriu tehnic

memoriu non-tehnic