Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUD Construire imobil in regim de inaltime P+2E pentru maxim doua familii si functiuni complementare”, str. Bujorilor nr. 153

ANUNȚ

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, a H.C.L. nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată),

ANUNŢĂM demararea Etapei 1 – etapa pregatitoare PUD, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

  • PUD – ,,Construire imobil in regim de inaltime P+2E pentru maxim doua familii si functiuni complementare”;
  • Amplasament: str. Bujorilor nr. 153, Timişoara
  • Beneficiar: ARGINTARU LIVIU
  • Proiectant: SC ALPIN CONSTRUCT SRL.

– Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primariei municipiului Timisoara www.primariatm.ro in sectiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului sau la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, în perioada 11.02.2021 – 03.03.2021.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroului Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ si Certificari, Directia Generala de Urbanism – Primăria Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relationare Directa cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 03.03.2021.

P. ARHITECT ŞEF

Monica MITROFAN

Planșe:

Partea tehnică:

Memoriu

Obiective de utilitate publica

Plan de încadrare 

Posibilități de mobilare  urbanistica

Reglementări edilitare 

Reglementări urbanistice

Situatia existenta

 

Partea non-tehnică:

Memoriu prezentare

plan propus

planse

sectiune propusă

Formular sesizare

Raportul informării și consultării publicului