Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUD ,,Construire spălătorie auto ecologică în regim self-service”, str. Divizia 9 Cavalerie, CF 414263

ANUNŢ

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, a H.C.L. nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată),

ANUNŢĂM demararea Etapei 1 – etapa pregatitoare PUD, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

  • PUD – ,,Construire spalatorie auto ecologica in regim self-service”;
  • Amplasament: str. Divizia 9 Cavalerie, CF 414263, Timişoara
  • Beneficiar: PAHLAVANI ALI MOHAMMAD
  • Proiectant: SC CHROM ART AND ARCHITECTS SRL.

– Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primariei municipiului Timisoara www.primariatm.ro in sectiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului sau la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, în perioada 19.04.2021 – 12.05.2021.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroului Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ si Certificari, Directia Generala de Urbanism – Primăria Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relationare Directa cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 12.05.2021.

P. ARHITECT ŞEF

Monica MITROFAN

Planșe:

Certificat de urbanism – UO2020-000762

extras informare

plan topografic

reglementari

situația existentă

studiu cvartal

Formular sesizare

Raportul informării și consultării publicului