Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ  „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ”, str. Sfinții Apostoli Petru și Pavel nr.21 și 21A

ANUNȚ

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, conform H.C.L. nr. 218/04.06.2020, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 – privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată),

ANUNŢĂM demararea Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la doc umentaţia:

PUZ  – „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ”;

Amplasament: str. Sfinții Apostoli Petru și Pavel nr.21 și 21A, Timișoara;  

Beneficiari: JURCA RADOICA, JURCA GHEORGHE;

Proiectant: SC TECTONICS HOUSE SRL.

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relationare Directa cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected],  pana la data de 18.11.2021.

Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primariei municipiului Timișoara www.primariatm.ro în secțiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului sau la sediul Primăriei Municipiului Timişoara în perioada 25.10.2021 – 18.11.2021.

Întâlnirea cu proiectantul  se va desfașura prin platforma online Zoom în data de 09.11.2021 timp de o oră, de la 12,00 la 13,00, în cadrul căreia pot fi adresate întrebări proiectantului cu privire la documentaţia numită mai sus.

 Cetăţenii care doresc să participe la întâlnirea cu proiectantul, desfășurata prin platforma online Zoom, vor anunţa intenţia de participare la aceasta, până cel târziu la ora 12,00 din ziua premergătoare datei de desfășurare a acesteia, prin e-mail la [email protected] – unde vor preciza: numele, număr de telefon, adresa de e-mail pentru trimiterea invitaţiei online, prin care vor accesa intalnirea de pe platforma online.

Raspunsul la observatiile transmise va fi expediat prin poștă sau pe mail (la cerere) și poate fi consultat pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara www.primariatm.ro în secțiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroului Avizare PUD/PUZ, Direcția Generală Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: [email protected].

ARHITECT ŞEF

Gabriel Almăjan   

Planșe:

Incadrare in Teritoriu

Situatia Existenta

Studiu de Cvartal

Regulamentari Urbanistice-Zonificare

Posibilitati de Mobilare Urbanistica

Proprietatea Asupra Terenului

Studiu Zonal de Dezvoltare Urbanistica

Studiu de Insorire

Propunere Volumetrie

Memoriu

Regulament de urbanism

Formular sesizare

Raportul informarii și consultării publicului

Rezultatele informării și consultării publicului