Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ „Locuinţe colective cu funcţiuni complementare”, str. Gavril Musicescu

ANUNŢ

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, conform H.C.L. nr. 218/04.06.2020, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 – privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată),

ANUNŢĂM demararea Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

Plan Urbanistic Zonal – „Locuinţe colective cu funcţiuni complementare”

Amplasament: Strada Gavril Musicescu, Timisoara,  

Beneficiar: Koch Wolfgang Dietrich;

Proiectant: SC Arhitect Trimbiţas SRL

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relationare Directa cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected],  până la data de 20.05.2021

Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primariei municipiului Timisoara www.primariatm.ro în sectiunea „Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului” sau la sediul Primăriei Municipiului Timişoara în perioada 22.04.2021 – 20.05.2021

Intâlnirea cu proiectantul se va desfăşura online, în data de 11.05.2021 timp de 40 de minute, de la ora 13.00, în cadrul căreia pot fi adresate întrebări proiectantului cu privire la documentaţia numită mai sus.

Cetăţenii care doresc să participe la întâlnirea cu proiectantul, desfășurata online, vor anunţa intenţia de participare la aceasta, până cel târziu la ora 12,00 din ziua premergătoare datei de desfășurare a acesteia, prin e-mail la [email protected] – unde vor preciza: numele, număr de telefon, adresa de e-mail pentru trimiterea invitaţiei online, prin care vor accesa întâlnirea de pe platforma online.

Răspunsul la observatiile transmise va fi expediat prin poștă sau pe mail (la cerere) și poate fi consultat pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara www.primariatm.ro în secțiunea „Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului”.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroului Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ şi Certificări, Directia Generală de Urbanism – Primăria Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: [email protected].

Pt. ARHITECT ŞEF

MONICA MITROFAN

 

Planșe:

Circulatia terenurilor

Documente aprobate

Existent

Fotografii existent 2

Fotografii existent

Incadrare teritoriu

Memoriu non-tehnic

Memoriu tehnic 

Mobilare

Mobilare nontehnic

Reglementari urbanistice

Regulament

Unitati învatamant

Volumetrie

Formular sesizare

Rezultatele informării ți consultării publicului

Raportul informării și consultării publicului