Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ „Locuințe Colective S+P+2E”, str. Ludwig von Ybl nr.8

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, conform HCL nr. 218/04.06.2020, pentru modificarea HCL nr. 140/19.04.2011 – privind aprobarea ”Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (actualizată),

Anunțăm demararea Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

PUZ – „LOCUINTE COLECTIVE S+P+2E”
Amplasament: str. Ludwig von Ybl (fosta Minotaurului) nr.8, Timisoara,
Beneficiar: BELEU ELENA;
Proiectant: S.C. NOD PROJECT S.R.L..

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relationare Directa cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], pana la data de 28.02.2021.

Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primariei municipiului Timisoara www.primariatm.ro in sectiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului sau la sediul Primăriei Municipiului Timişoara în perioada 03.02.2021 -28.02.2021.

Intalnirea cu proiectantul se va desfasura prin platforma online Zoom in data de 17.02.2021 timp de 45 minute, de la 13,00 la 13,45, în cadrul careia pot fi adresate întrebări proiectantului cu privire la documentaţia numită mai sus.

Cetăţenii care doresc să participe la întâlnirea cu proiectantul, desfășurata prin platforma online Zoom, vor anunţa intenţia de participare la aceasta, până cel târziu la ora 12,00 din ziua premergătoare datei de desfășurare a acesteia, prin e-mail la [email protected] – unde vor preciza: numele, număr de telefon, adresa de e-mail pentru trimiterea invitaţiei online, prin care vor accesa intalnirea de pe platforma online.

Raspunsul la observatiile transmise va fi expediat prin poștă sau pe mail (la cerere) și poate fi consultat pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara www.primariatm.ro în secțiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroului Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ si Certificari, Directia Generala de Urbanism – Primăria Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: [email protected]

Planșe:

plan situația existentă

încadrare în localitate

plan reglementări urbanistice

plan mobilare urbanistică

plan mobilare urbanistică – parcare subterană

proprietatea asupra terenurilor

randări volumetrice

studiu cvartal

studiu de însorire

RLU

memoriu

Formular sesizări

Rezultatele informării și consultării publicului

Răspunsul proiectantului

Raportul informării și consultării publicului