Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ ” Locuințe individuale/colective mici și funcțiuni complementare’’, Extravilan CF 438685, Timișoara

ANUNŢ

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, conform H.C.L. nr. 218/04.06.2020, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 – privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată),

ANUNŢĂM demararea Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la doc umentaţia:

PUZ  -” Locuinte individuale/colective mici si functiuni complementare’’,

Amplasament: Extravilan CF 438685 ,Timisoara  ; 

Beneficiar: Sandru Remus Alexandru, Sandru Cosmina Ramona;

Proiectant: SC PRO-ARH TCC SRL.

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relationare Directa cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro,  pana la data de 10.05.2021.

Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primariei municipiului Timisoara www.primariatm.ro in sectiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului sau la sediul Primăriei Municipiului Timişoara în perioada 12.04.2021 -10.05.2021.

Intalnirea cu proiectantul  se va desfasura prin platforma online  Zoom in data de 27.04.2021 incepand cu ora 12.00, în cadrul careia pot fi adresate întrebări proiectantului cu privire la documentaţia numită mai sus.

Cetăţenii care doresc să participe la întâlnirea cu proiectantul, desfășurata prin platforma online Zoom, vor anunţa intenţia de participare la aceasta, până cel târziu la ora 12,00 din ziua premergătoare datei de desfășurare a acesteia, prin e-mail la dezvoltareurbana@primariatm.ro – unde vor preciza: numele, număr de telefon, adresa de e-mail pentru trimiterea invitaţiei online, prin care vor accesa intalnirea de pe platforma online.

Raspunsul la observatiile transmise va fi expediat prin poștă sau pe mail (la cerere) și poate fi consultat pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara www.primariatm.ro în secțiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroului Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ si Certificari, Directia Generala de Urbanism – Primăria Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.345, e-mail: dezvoltareurbana@primariatm.ro.

p. Arhitect Șef,                                                                                       

Monica Mitrofan                                                           

Planșe:

Accesibilitate

Functiuni

Mobilare urbana

Plan de incadrare

Proprietatea asupra terenurilor

Reglementari urbanistice

Situatia existenta

Studiu cvartal

Formular sesizare                                                  

Rezultatele informării și consultării publicului  

Raportul informării și consultării publicului

Plan de acțiune