Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ – „Reconfigurare spaţii de birouri si administrative existente în spaţii de birouri şi activităţi administrative, financiar-bancare, comerciale (tertiare), autogara şi parcaje”

ANUNŢ

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, conform H.C.L. nr. 218/04.06.2020, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 – privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată),

ANUNŢĂM demararea Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

Plan Urbanistic Zonal – „Reconfigurare spaţii de birouri si administrative existente în spaţii de birouri şi activităţi administrative, financiar-bancare, comerciale (tertiare), autogara şi parcaje”

Amplasament: Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 30-40, Timisoara,  

Beneficiar: SC REAL REISE TRANSPORT SRL;

Proiectant: S.C. BROLIE S.R.L.

      Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Informare şi Consiliere Cetăţeni (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected],  până la data de 09.09.2021

Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primariei municipiului Timisoara www.primariatm.ro în sectiunea „Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului” sau la sediul Primăriei Municipiului Timişoara în perioada 16.08.2021 – 09.09.2021

Intâlnirea cu proiectantul se va desfăşura online, în data de 06.09.2021, de la ora 13.00, în cadrul căreia pot fi adresate întrebări proiectantului cu privire la documentaţia numită mai sus.

Cetăţenii care doresc să participe la întâlnirea cu proiectantul, desfășurata online, vor anunţa intenţia de participare la aceasta, până cel târziu la ora 12,00 din ziua premergătoare datei de desfășurare a acesteia, prin e-mail la [email protected] – unde vor preciza: numele, număr de telefon, adresa de e-mail pentru trimiterea invitaţiei online, prin care vor accesa întâlnirea de pe platforma online.

Răspunsul la observatiile transmise va fi expediat prin poștă sau pe mail (la cerere) și poate fi consultat pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara www.primariatm.ro în secțiunea „Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului”.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroului Avizare PUD/ PUZ, Directia Generală Urbanism şi Planificare Teritorială- Primăria Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: [email protected].

ARHITECT ŞEF

Gabriel Almăjan

Planșe:

Plan de încadrare în localitate

Plan de încadrare în zona existentă

Plan de încadrare în zona propusă

Încadrare în planurile de urbanism

Memoriu prezentare oportunitate

Regulament PUZ

Plan de situație existent

Reglementări urbanistice

Circulația juridică a terenului

Propunere de mobilare urbanistică

Propunere traseu auto

Propunere traseu auto alternativ

Studiu de cvartal

Formular sesizare

Rezultatele informării și consultării publicului

Raportul informării și consultării publicului