Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ „Zonă mixtă – Locuinţe, dotări, servicii, cazare”, str. Iuliu Grozescu nr. 16 şi str. Paul Iorgovici nr. 3

ANUNT

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, conform H.C.L. nr. 218/04.06.2020, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 – privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată),

ANUNŢĂM demararea Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

 Plan Urbanistic Zonal – „Zonă mixtă – Locuinţe, dotări, servicii, cazare”

Amplasament: str. Iuliu Grozescu nr. 16 şi str. Paul Iorgovici nr. 3, Timişoara

Beneficiar: SC CLAMIR SR.

Proiectant: SC Andreescu & Gaivoronschi SRL

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relationare Directa cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data de 25.10.2021

Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primariei municipiului Timisoara www.primariatm.ro în sectiunea „Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului” sau la sediul Primăriei Municipiului Timişoara în perioada 01.10.2021 – 25.10.2021

Intâlnirea cu proiectantul  se va desfăşura online, în data de 19.10.2021, de la ora 13.00, în cadrul căreia pot fi adresate întrebări proiectantului cu privire la documentaţia numită mai sus.

Cetăţenii care doresc să participe la întâlnirea cu proiectantul, desfășurata online, vor anunţa intenţia de participare la aceasta, până cel târziu la ora 12,00 din ziua premergătoare datei de desfășurare a acesteia, prin e-mail la [email protected] – unde vor preciza: numele, număr de telefon, adresa de e-mail pentru trimiterea invitaţiei online, prin care vor accesa întâlnirea de pe platforma online.

Răspunsul la observatiile transmise va fi expediat prin poștă sau pe mail (la cerere) și poate fi consultat pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara www.primariatm.ro în secțiunea „Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului”.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroului Avizare PUD/ PUZ, Directia Generală Urbanism şi Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: [email protected].

ARHITECT ŞEF

GABRIEL ALMĂJAN

 

Planșe:

Extras PUZ Maluri Canal Bega

Extras PUZ 2009

Fotografii situatie existenta

Incadrare istorica

Incadrare în masterplan (1)

Incadrare în masterplan (2)

Incadrare în teritoriu

Memoriu nontehnic

Memoriu și RLU

Obiective de utilitate publica

Piese desenate nontehnice

Propunere de mobilare 1

Propunere de mobilare 2

Reglementari urbanistice

Situatie existenta

Studiu circulatii (1)

Studiu circulatii (2)

Studiu cvartal

Studiu Functiuni

Studiu de insorire (1)

Studiu de insorire (2)

Formular sesizare

Raportul informării și consultării publicului

Rezultatele informării și consultării publicului