Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ „Zona preponderent servicii și locuințe colective”, Str. Stefan Procopiu nr. 4-6

ANUNŢ

ANUNŢĂM demararea Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la doc umentaţia:

PUZ  „ZONA PREPONDERENT SERVICII (BIROURI, SPATII COMERCIALE), SI LOCUINTE COLECTIVE”,

Amplasament: Strada Stefan Procopiu nr. 4-6,  Timisoara, CF 434494,

Beneficiar: SC ELMAS PAGAD SRL;

Proiectant: SC ARHITECTIM SRL.

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relationare Directa cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro,  pana la data de 21.03.2021.

Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primariei municipiului Timisoara www.primariatm.ro in sectiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului sau la sediul Primăriei Municipiului Timişoara în perioada  25.02.2021 – 21.03.2021..

Intalnirea cu proiectantul  se va desfasura prin platforma online  ZOOM in data de 09.03.2021 timp de 1 ora, de la 13,00 la 14,00, în cadrul careia pot fi adresate întrebări proiectantului cu privire la documentaţia numită mai sus.

Cetăţenii care doresc să participe la întâlnirea cu proiectantul, desfășurata prin platforma online ZOOM, vor anunţa intenţia de participare la aceasta, până cel târziu la ora 12,00 din ziua premergătoare datei de desfășurare a acesteia, prin e-mail la dezvoltareurbana@primariatm.ro – unde vor preciza: numele, număr de telefon, adresa de e-mail pentru trimiterea invitaţiei online, prin care vor accesa intalnirea de pe platforma online.

Raspunsul la observatiile transmise va fi expediat prin poștă sau pe mail (la cerere) și poate fi consultat pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara www.primariatm.ro în secțiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroului Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ si Certificari, Directia Generala de Urbanism – Primăria Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: dezvoltareurbana@primariatm.ro.

 p. ARHITECT ŞEF                                  

CONSILIER

MONICA MITROFAN       

Planșe:

situația existentă

încadrare în Google Maps

încadrare în teritoriu

reglementări urbanistice

reglementări urbanistice

proprietatea asupra terenurilor

mobilare urbană

memoriu

RLU

volumetrii

formular sesizări

Raportul informării și consultării publicului

Rezultatele informării și consultării publicului