Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Demararea Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia: PUZ - ,,Construire locuinta in regim de inaltime P+M si imprejmuire teren” Amplasament: str. Bela Lugosi FN, CF nr. 448260, Timisoara Beneficiari: SALE ROMULUS si SALE LILIANA; Proiectant: TOMART PRO SRL. Plan Urbanistic Zonal - „Funcțiuni mixte, locuințe și servicii”, str. Cloșca, nr. 15, Timișoara, beneficiari Parohia Ortodoxă Română Timișoara – Cartier Mehala, proiectant SC RD Sign SRL PUD - ,, Construire imobil locuințe și funcțiuni complementare Amplasament: str. Romulus nr. 50, Timişoara Beneficiari: SIMINIC ALFRED - IULIU, SIMINIC AMANDA IZABELA, SIMINIC ALFRED, SIMINIC IULIA Proiectant: SC SUMSTUDIO PLAN SRL. PUD - ,,Construire locuință în regim parter, garaj regim P, gard împrejmuire”, Amplasament: str. Grădinii nr. 56 B, Timişoara , Beneficiari: CIRICI NEBOIȘA și ATANAȚCU ALINA , Proiectant: SC 903 STUDIOARH SRL. PUD - ,,Desființar casă existentăși construire casă unifamilială P+1E, casă unifamilială subsol parțial+parter și piscina, împrejmuire proprietate, realizare acces la drum public , Amplasament: str. PARÂNG nr. 2, Beneficiar: RACTEI CIPRIAN, Proiectant: SC ARTKRAFT SRL PUZ - ”Construire supermarket Lidl si amenajare locuri de parcare in incinta, amplasare panouri publicitare, pe teren proprietate si fatada, amplasare totem, amenajare acces, imprejmuire proprietate, organizare de santier (Modificare PUZ aprobat pri HCL 213/2010).” PUZ - „Extindere clădiri pentru spații de cazare și servicii conexe, în regim S+P+2E+M suplimentare locuri de parcare-parcare subterană”Amplasament: str. Independentei nr. 14, Timisoara, Beneficiar: SC LA RESIDENTA SRL, Proiectant: SC PRO-ARH TCC PUZ - „Mansardare pod existent rezultând imobil cu regim de înălțime D+P+1E+M, amplasare ascensor și platformă / rampă acces persoane cu dizabilități și închidere curte interioară cu copertină – Imobilul bibliotecii PUZ - „Proiect imobiliar mixt – comerț, birouri, servicii, rezidențial”, Calea Circumvalațiunii, nr. 4, beneficiar Domus Mex SRL, proiectant SC Subcontrol SRL. PUZ - „PUZ construire ansamblu cu funcțiuni mixte (locuințe colective și funcțiuni complementare, birouri, spații comerciale etc.), parcări la subsol/sol și multietajate, amenajare și construire zone tehnice, amenajarea incintei cu spații verzi și plantate, mobilier urban, alei carosabile și pietonale, platforme, împrejmuire, amplasare totem și semnale publicitare, branșamente utilități și instalații de utilizare aferente, deviere rețele utilități, amenajare și reconfigurare accesuri, semnalizare și semaforizare rutieră, organizare de șantier, operațiuni cadastrale și notariale pentru dezmembrări parcele, comasări parcele, alipire parcele”, Amplasament: str. GĂRII nr.1, Timișoara, identificat prin CF 451145,CF 428158,CF 428155, CF 428157, CF 427892, CF 427893, CF 427996 PUZ „Locuinte semicolective in regim de inaltime P+1E+M'', strada Ciocarliei nr.88, Timișoara PUZ - „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, str. Armoniei nr. 18, Timișoara, beneficiar SC C&M WEST HOUSE SRL, proiectant BIA Bot Lucian Cosmin PUZ - ''Condominiu locuinte colective, functiuni complementare si agrement ''
Amplasament: str. Paul Constantinescu F.N., CF nr. 452893, CF nr. 452900, Timisoara
Beneficiar: SC METAMICRON EXPERT SRL;
Proiectant: SC CUB ART SRL.
PUZ -  „Zonă instituții de învățământ, funcțiuni complemenare și servicii”, str. Aurora nr. 8, Timișoara, beneficiar EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ TIMIȘOARA, proiectant ACV COMUNITATE SRL. PUZ - ”Construire complex logistic, sistematizare pe verticală, acces auto pe proprietate, împrejmuire și racorduri la utilități” Amplasament: CF 400753, CF 400756, CF 400764, CF 400881, CF 401119, CF 421201, CF 421307, zona Calea Șagului CF nr. 444384, Timișoara Beneficiar: SC TAMO-KO DEVELOPMENT SRL; Proiectant: SC ATRIUM BUILDING SRL. PUZ - ”Instalatie tehnologica pentru fabricarea betoanelor, platforma, padoc materie prima, imprejmuire”,Amplasament: DE 1205/3 (Drumul Cenusii), CF nr. 452656, extravilan Timisoara PUZ - „Construire magazin mobilă, spații de depozitare, anexe tehnice, totem publicitar, platforme betonate, parcaje, amenajare accese, amenajare spații verzi, împrejmuire teren, organizare de șantier și branșamente” PUZ - „Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice”,Extravilan, Timișoara, Str. Comoarei, CF nr. 425421, beneficiariVîrciu Ioan și VîrciuAurina, proiectant SC Arh Rom SRL. PUZ  - „Locuințe colective și funcțiuni complementare, dotări și servicii”, Amplasament: str. Gării, nr. 10, Str. Gh. Barițiu, nr. 40, CF nr. 448244, Timișoara, Inițiatori: SC Nedex Grup SRL, Proiectant: SC ATG Studio SRL PUZ  - „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, Amplasament: Calea Torontalului, CF nr. 433820, 429599, 426778, 439480, 439481, 417477, 426779, Timișoara, Inițiator: SC CANOVA CCM SRL, Proiectant: S.C. RD Sign Studio SRL PUZ  - „Locuințe pentru max. 2 familii și funcțiuni complementare”, Amplasament: Calea Ghirodei nr. 55, CF nr. 444699, Inițiator: Iordan Florina Răduța, Proiectant: S.C. 5U STAMP S.R.L. PUZ  - „Locuire colectivă și funcțiuni, complementare, comerciale, servicii, activități economice de tip terțiar (birouri,turism, administrative financiar bancare), invățământ”;str. Gloriei nr.11, Bv. Eroilor de la Tisa nr.71, str. Ștefan cel Mare nr. 48 și 52, str. Vărădia PUZ  - „Servicii, servicii turistice și locuire colectivă”;Amplasament: str. Calea Torontalului, CF nr. 447796, CF nr. 441644, CF nr. 447797, Timișoara;   PUZ – „Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare in regim de inaltime P+2E+M”, Str. Traian Simu 19/a, CF 411525, Traian Simu 19, CF 411515, Gr. Antipa 28, CF 411529, Timișoara PUZ – „Dezvoltare zonă rezidențială cu locuințe colective în regim de înălțime S+P+7E, cu spații comerciale la parter”, Calea Lugojului, CF nr. 449263, proiectant BIA Bugar Savu, beneficiari: MUZICESCU CONSTRUCT SRL PUZ ”Zona mixta: Spatii comerciale, birouri, servicii, industrie nepoluanta, productie si depozitare, amplasare panouri publicitare, totem/ unipol, semnalistica pe fatade si incinta, amenajare accese si locuri de parcare in incinta”, Calea Sagului, CF 407511, CF 407777, CF 407920, CF 408436, CF 409590, CF 422819, CF 422820, CF 402821, CF 422822, CF 422823Timisoara, beneficiar: SC GELSEN - GSN CONSTRUCT SRL, proiectant: SC LEVANT PROJECT SRL. PUZ  - „Construire imobil locuințe colective S+P+2E+Er(M) cu funcțiuni complementare. Construire împrejmuire”- Calea BUZIAȘULUI nr.128/A, CF 438557; PUZ  - „CONSTRUIRE LOCUINTE UNIFAMILIALE STR.CANAL BEGA NR.12A, PARCELA C.F. NR. 433108”, Amplasament: Canal Bega, nr.12A, identificata prin CF nr. 433108, Beneficiar: Helmberger Roxana Cristina Alexandrina, PUZ  - „Dezvoltare zona locuinţe şi funcţiuni complementare”, amplasament: Calea Buziaşului nr. 60, str. Martir Constantin Radu nr. 6, beneficiari: Demjen Dezideriu şi Demjen Tunde Ibolya, Proiectant: S.C.  CUB ART S.R.L. PUZ  - „LOCUINȚE COLECTIVE CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, Amplasament: Str. Stefan cel Mare nr. 39, C.F. 413902, Beneficiari: IENEA ION si IENEA ELENA PUZ  - „Modificare PUZ Spații de depozitare, servicii și comerț”, obținut cu HCL nr. 322/03.08.2007”, Amplasament: extravilan Timișoara, în vecinătatea Centurii Timișoara (DNCT), identificate prin CF 409851, CF 409852 (extras CF vechi 137966), nr. cad. A260/1/2/1, CF 409853, CF 409854, CF 409748, CF 409824, CF 409740, CF 409779, CF 409774, CF 409850, CF 409746, CF 409783,  CF 409848, CF 409743, CF 409739, în suprafață totală de 395.500 mp, Beneficiar: SC BRAURON CONSTRUCT SRL., Proiectant: S.C. MELVIN S.R.L. PUZ  - „P.U.Z. – LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ÎN REGIM S(D)+P+6E+Er(M)”, Amplasament: Str. Legumiculturii, nr. 1A, CF 443120, nr. cad. 443120, Beneficiar: S.C.  JABRI RESIDENCE S.R.L., Proiectant: S.C. Atelier RGS S.R.L. PUZ  - „P.U.Z. – ZONĂ PENTRU DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI SERVICII”, Amplasament: zona Calea Buziasului, CF. Nr. 418262, CF. Nr. 438942, Beneficiar: S.C.  CTPARK BETA S.R.L., Proiectant: S.C. ARTKRAFT S.R.L. PUZ  - „Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”, Amplasament: str. GRIGORE ANTIPA nr. 30, identificat prin CF 432354, Proiectant: S.C. ARH-ROMS.R.L. PUZ”Extindere zonă urbanizată prin PUZ aprobat prin HCL 535/2019 cu circulație auto și spații verzi”, zona Calea Sagului CF nr. 444384, extravilan Timisoara, proiectant SC RD SIGN SRL, beneficiar SEDAKO IMOBILIARE. PUZ„Aşezământ social-ortodox: Paraclis, Centru social şi dotări aferente”; Amplasament: str. Siemens nr. 8 (nr. provizoriu), CF 445507 „PUD – Construire casă unifamilială în regim P+1E”; Amplasament: zona str. Tudor Arghezi CF nr. 453475;Beneficiar: Anheliuc Gelu și soția Anheliuc Rodica; Proiectant: S.C. DEKAGON STUDIO S.R.L. „PUD – Construire casă unifamilială” ,Amplasament: str. Albinelor nr. 86B, Timișoara