Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Plan Urbanistic Zonal – „Funcțiuni mixte, locuințe și servicii”, str. Cloșca, nr. 15, Timișoara, beneficiari Parohia Ortodoxă Română Timișoara – Cartier Mehala, proiectant SC RD Sign SRL

Plan Urbanistic Zonal – „Funcțiuni mixte, locuințe și servicii”, str. Cloșca, nr. 15, Timișoara, beneficiari Parohia Ortodoxă Română Timișoara – Cartier Mehala, proiectant SC RD Sign SRL

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, conform H.C.L. nr. 218/04.06.2020, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 – privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată),

Anunțăm demararea Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația:
PUZ – „Funcțiuni mixte, locuințe și servicii”;
Amplasament: str. Cloșca, nr. 15, Timișoara;
Beneficiari: Parohia Ortodoxă Română Timișoara – Cartier Mehala;
Proiectant: SC RD Sign SRL.
Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data de 27.12.2022.
Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro, în secțiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informării si consultării publicului sau la sediul Primăriei Municipiului Timișoara în perioada 29.11.2022 -20.01.2023.
Întâlnirea cu proiectantul se va desfașura prin platforma online Microsoft Teams în data de 12.12.2022 timp de o oră, de la 12:00 la 13:00, în cadrul căreia pot fi adresate întrebări proiectantului cu privire la documentaţia numită mai sus.
Cetăţenii care doresc să participe la întâlnirea cu proiectantul, desfășurată prin platforma online Zoom, vor anunţa intenţia de participare la aceasta, până cel târziu la ora 12:00 din ziua premergătoare datei de desfășurare a acesteia, prin e-mail la [email protected] – unde vor preciza: numele, număr de telefon, adresa de e-mail pentru trimiterea invitaţiei online, prin care vor accesa intalnirea de pe platforma online.
Răspunsul la observațiile transmise va fi expediat prin poștă sau pe mail (la cerere) și poate fi consultat pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro în secțiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informării și consultării publicului.
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroului Avizare PUD/PUZ, Direcția Generală Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: [email protected].

Planșe

Încadrare în localitate

Studiu de cvartal

Plan situatie existenta

Reglementari urbanistice propuse

Reglementari edilitare

Plan mobilare

Volumetrie cvartal

Volumetrie propusă

AO CLOSCA 15

Memoriu Etapa 2 parte 1

Memoriu arh Etapa 2 parte 2

RLU

Memoriu nontehnic

Rezultatele informarii ETAPA 2-1

Raportul informarii ETAPA 2

Raportul informarii_ETAPA 2

Rezultatele informarii_ETAPA 2