Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

„PUD – Construire casă unifamilială” ,Amplasament: str. Albinelor nr. 86B, Timișoara

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, a H.C.L. nr. 218/2020 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată),

ANUNŢĂM demararea Etapei 1 – etapa pregatitoare PUD, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

  • „PUD – Construire casă unifamilială”;
  • Amplasament: str. Albinelor nr. 86B, Timișoara;
  • Beneficiar: Bodnărescu Florin;
  • Proiectant: S.C. Arhitect Trîmbițaș S.R.L.

Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro în secțiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informării și consultării publicului sau la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, în perioada 28.07.2022-16.08.2022.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare  PUD/PUZ, Direcția Generală de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256/408345, e-mail: [email protected]

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 16.08.2022.

Arhitect Şef

GABRIEL ALMAJAN

Consilier

BETTINA VARGA

Planșe

Memoriu de prezentare PUD

Memoriu PUD

EDILITARE

Incadrare teritoriu

Situatia existenta

Reglementari URB

Proprietatea asupra terenurilor

Propunere de mobilare URB

Incadrare PUG

Incadrare PUZ cu HCL 156 din 2003

PUZ”uri in zona

Studiu Zona

Desfasurata stradala_compressed

Volumetrie

Studiu Insorire

RAPORT Etapa 1