Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

„PUD – Construire casă unifamilială în regim P+1E”; Amplasament: zona str. Tudor Arghezi CF nr. 453475;Beneficiar: Anheliuc Gelu și soția Anheliuc Rodica; Proiectant: S.C. DEKAGON STUDIO S.R.L.

ANUNŢĂM demararea Etapei 1 – etapa pregatitoare PUD, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

  • „PUD – Construire casă unifamilială în regim P+1E”;
  • Amplasament: zona str. Tudor Arghezi CF nr. 453475;
  • Beneficiar: Anheliuc Gelu și soția Anheliuc Rodica;
  • Proiectant: S.C. DEKAGON STUDIO S.R.L.

Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro în secțiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informării și consultării publicului sau la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, în perioada 25.11.2022 – 14.12.2022.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare  PUD/PUZ, Direcția Generală de Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timișoara cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, telefon 0256 969, e-mail: [email protected]

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 14.12.2022.

Arhitect Şef

Gabriel Almăjan

Planșe

 Memoriu nontehnic PUD

Memoriu tehnic PUD

plan edilitare-PUD 2

plan edilitare

PLAN INCADRARE

PLAN INCADRARE PUGURI

EXISTENT

REGLEMENTARI

REGLEMENTARI

PROPRIETATEA

MOBILARE

CVARTAL

VOLUMETRII

STUDIU INSORIRE