Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUD – ,, Construire imobil locuințe și funcțiuni complementare Amplasament: str. Romulus nr. 50, Timişoara Beneficiari: SIMINIC ALFRED – IULIU, SIMINIC AMANDA IZABELA, SIMINIC ALFRED, SIMINIC IULIA Proiectant: SC SUMSTUDIO PLAN SRL.

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, a H.C.L. nr. 218/2020 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată),

ANUNŢĂM demararea Etapei 1 – etapa pregatitoare PUD, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

  • PUD – ,, Construire imobil locuinte si functiuni complementare”;
  • Amplasament: str. Romulus nr. 50, Timişoara
  • Beneficiari: SIMINIC ALFRED – IULIU, SIMINIC AMANDA IZABELA, SIMINIC ALFRED, SIMINIC IULIA
  • Proiectant: SC SUMSTUDIO PLAN SRL.

– Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primariei municipiului Timisoara www.primariatm.ro in sectiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului sau la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, în perioada 12.04.2022 – 11.05.2022.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroului Avizare PUD/PUZ, Directia Generala Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: [email protected].

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relationare Directa cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data 11.05.2022.

ARHITECT ŞEF

Gabriel Almăjan

CONSILIER

Liliana Iovan

 

Planșe

Memoriu nontehnic

Memoriu de specialitate

Incadrarea in localitate

Situatia existenta

Reglementari urbanistice

Reglementari edilitare

Obiective de utilitate publica

Posibilitati de mobilare

Studiu cvartal

Propunere volumetrie

Raportul inf si cons publ PUD Romulus 50

Raspuns proiectant UR2022 2632 PUD Romulus 50