Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ – ”Construire complex logistic, sistematizare pe verticală, acces auto pe proprietate, împrejmuire și racorduri la utilități” Amplasament: CF 400753, CF 400756, CF 400764, CF 400881, CF 401119, CF 421201, CF 421307, zona Calea Șagului CF nr. 444384, Timișoara Beneficiar: SC TAMO-KO DEVELOPMENT SRL; Proiectant: SC ATRIUM BUILDING SRL.

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, conform H.C.L. nr. 218/04.06.2020, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 – privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată),

ANUNŢĂM demararea Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

PUZ  – ”Construire complex logistic, sistematizare pe verticala, acces auto pe proprietate, imprejmuire si racorduri la utilitati”

Amplasament: CF 400753, CF 400756, CF 400764, CF 400881, CF 401119, CF 421201, CF 421307, zona Calea Sagului CF nr. 444384, Timisoara  

Beneficiar: SC TAMO-KO DEVELOPMENT SRL;

Proiectant: SC ATRIUM BUILDING SRL.

      Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relationare Directa cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected],  pana la data de 03.07.2022.

      Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primariei municipiului Timisoara www.primariatm.ro in sectiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului sau la sediul Primăriei Municipiului Timişoara în perioada 08.06.2022 – 03.07.2022.

            Intalnirea cu proiectantul  se va desfasura prin platforma online  Zoom in data de 22.06.2022, de la 12,00 la 13,00, în cadrul careia pot fi adresate întrebări proiectantului cu privire la documentaţia numită mai sus.

            Cetăţenii care doresc să participe la întâlnirea cu proiectantul, desfășurata prin platforma online Zoom, vor anunţa intenţia de participare la aceasta, până cel târziu la ora 12,00 din ziua premergătoare datei de desfășurare a acesteia, prin e-mail la [email protected] – unde vor preciza: numele, număr de telefon, adresa de e-mail, pentru trimiterea invitaţiei online, prin care vor accesa intalnirea de pe platforma online.

            Raspunsul la observatiile transmise va fi expediat prin poștă sau pe mail și poate fi consultat pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara www.primariatm.ro în secțiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului.

            Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroului Avizare PUD/PUZ, Directia Generala Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: [email protected].

 ARHITECT ŞEF ,       

 Gabriel Almăjan 

 CONSILIER,

 Liliana Iovan

Planșe

Memoriu +RLU

PLAN DE ACTIUNE

INCADRARE IN LOCALITATE

SITUATIA EXISTENTA

REGLEMENTARI URBANISTICE

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

STUDIU CVARTAL

PROPUNERE DE MOBILARE

STUDIU CVARTAL EXTINS – PUZ- uri in zona

ACCESIBILITATE

PROPUNERE VOLUMETRICA – SIMULARE

Rezultatele informarii ETAPA 2

Raportul informarii_ETAPA 2_PUZ_Calea Sagului_Tamo_Narou