Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ – „Extindere clădiri pentru spații de cazare și servicii conexe, în regim S+P+2E+M suplimentare locuri de parcare-parcare subterană”Amplasament: str. Independentei nr. 14, Timisoara, Beneficiar: SC LA RESIDENTA SRL, Proiectant: SC PRO-ARH TCC

In conformitate cu prevederileOrdinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism,conform H.C.L. nr. 218/04.06.2020, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 – privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată),

ANUNŢĂM demararea Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la doc umentaţia:

PUZ  – „Extindere cladiri pentru spatii de cazare si servicii conexe, in regim S+P+2E+M suplimentatre locuri de parcare-parcare subterana”

Amplasament: str. Independentei nr. 14, Timisoara,

Beneficiar: SC LA RESIDENTA  SRL;

Proiectant: SC PRO-ARH TCC.

      Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relationare Directa cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected],  pana la data de 26.09.2022.

      Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primariei municipiului Timisoara www.primariatm.ro in sectiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului sau la sediul Primăriei Municipiului Timişoaraîn perioada02.09.2022 -26.09.2022.

            Intalnirea cu proiectantul  se va desfasura prin platforma online  Zoom in data de 21.09.2022orele  14:00 – 15:00,în cadrul careia pot fi adresate întrebări proiectantului cu privire la documentaţia numită mai sus.

            Cetăţenii care doresc să participe la întâlnirea cu proiectantul, desfășurata prin platforma online Zoom, vor anunţa intenţia de participare la aceasta, până cel târziu la ora 12,00 din ziua premergătoare datei de desfășurare a acesteia, prin e-mail la [email protected] – unde vor preciza: numele, număr de telefon, adresa de e-mail pentru trimiterea invitaţiei online, prin care vor accesa intalnirea de pe platforma online.

            Raspunsul la observatiile transmise va fi expediat prin poștă sau pe mail (la cerere) și poate fi consultat pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara www.primariatm.ro în secțiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului.

            Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroului Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ si Certificari, Directia Generala de Urbanism – Primăria Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: [email protected].

ARHITECT ŞEF                                                                                              CONSILIER

Gabriel Almăjan                                                                                        Liliana Iovan

 

Planșe

Plan incadrare

Studiu accesibilitate

 Studiu Functiuni

Plan situatie existenta

Studiu de cvartal

Plan reglementari urbanistice

Proprietatea terenurilor

Plan mobilare

Memoriu PUZ La Residenza

Regulament  PUZ  La rezidenza

Rezultatele informarii ETAPA 2

Raspuns proiectant

Raportul informarii ETAPA 2 PUZ