Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ  – „Locuințe colective și funcțiuni complementare, dotări și servicii”, Amplasament: str. Gării, nr. 10, Str. Gh. Barițiu, nr. 40, CF nr. 448244, Timișoara, Inițiatori: SC Nedex Grup SRL, Proiectant: SC ATG Studio SRL

ANUNŢ

In conformitate cu prevederileOrdinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism,conform H.C.L. nr. 218/04.06.2020, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 – privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată),

ANUNŢĂM demararea Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

PUZ  – „Locuințe colective și funcțiuni complementare, dotări și servicii”;

Amplasament: str. Gării, nr. 10, Str. Gh. Barițiu, nr. 40, CF nr. 448244, Timișoara;

Inițiatori: SC Nedex Grup SRL;

Proiectant: SC ATG Studio SRL

      Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relationare Directa cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected],  până la data de 19.08.2022.

      Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primariei municipiului Timișoara www.primariatm.ro în secțiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului sau la sediul Primăriei Municipiului Timişoaraîn perioada25.07.2022 – 19.08.2022.

            Întâlnirea cu proiectantul  se va desfașura prin platforma online Zoom în data de 16.08.2022timp de o oră, de la 13:00-14:00, în cadrul căreia pot fi adresate întrebări proiectantului cu privire la documentaţia numită mai sus.

            Cetăţenii care doresc să participe la întâlnirea cu proiectantul, desfășurata prin platforma online Zoom, vor anunţa intenţia de participare la aceasta, până cel târziu la ora 12,00 din ziua premergătoare datei de desfășurare a acesteia, prin e-mail la [email protected] – unde vor preciza: numele, număr de telefon, adresa de e-mail pentru trimiterea invitaţiei online, prin care vor accesa intalnirea de pe platforma online.

            Raspunsul la observatiile transmise va fi expediat prin poștă sau pe mail (la cerere) și poate fi consultat pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara www.primariatm.ro în secțiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului.

            Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroului Avizare PUD/PUZ, Direcția Generală Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-490.635, e-mail: [email protected].

Arhitect Șef,

Almăjan Gabriel

Consilier,

Răzvan Popescu

Planșe

Memoriu arhitectura RLU

Plan incadrare

Studiu cvartal

Situatie existenta

Reglementari urbanistice

Circulatia terenurilor

Propunere mobilare urbana

Memoriu nontehnic

ANUNT Etapa 2 Nedex

Rezultatele informarii ETAPA 2 Nedex

Raportul informarii ETAPA  Nedex