Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ – „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, str. Armoniei nr. 18, Timișoara, beneficiar SC C&M WEST HOUSE SRL, proiectant BIA Bot Lucian Cosmin

ANUNŢ

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, conform H.C.L. nr. 218/04.06.2020, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 – privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată),

ANUNŢĂM demararea Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la doc umentaţia:

PUZ  – „Locuințe colective și funcțiuni complementare”;

Amplasament: str. Armoniei nr. 18, CF 404385, Timișoara;  

Beneficiari: SC C&M WEST HOUSE SRL;

Proiectant: BIA Bot Lucian Cosmin.

      Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relationare Directa cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected],  până la data de 17.03.2022.

      Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primariei municipiului Timișoara www.primariatm.ro în secțiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului 2022 sau la sediul Primăriei Municipiului Timişoara în perioada 21.02.2022 – 17.03.2022.

            Întâlnirea cu proiectantul  se va desfașura prin platforma online Zoom în data de 07.03.2022, luni, timp de o oră, de la 12,00 la 13,00, în cadrul căreia pot fi adresate întrebări proiectantului cu privire la documentaţia numită mai sus.

            Cetăţenii care doresc să participe la întâlnirea cu proiectantul, desfășurata prin platforma online Zoom, vor anunţa intenţia de participare la aceasta, până cel târziu la ora 12,00 din ziua premergătoare datei de desfășurare a acesteia, prin e-mail la [email protected] – unde vor preciza: numele, număr de telefon, adresa de e-mail pentru trimiterea invitaţiei online, prin care vor accesa intalnirea de pe platforma online.

            Răspunsul la observațiile transmise va fi expediat prin poștă sau pe mail (la cerere) și poate fi consultat pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara www.primariatm.ro în secțiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului 2022.

            Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroului Avizare PUD/PUZ, Direcția Generală Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: [email protected].

ARHITECT ŞEF                                                                                    

Gabriel Almăjan

Planșe

Încadrare în localitate

Studiu cvartal

Situația existentă

Reglementări urbanistice

Proprietate terenuri

Posibilități de mobilare

Perspective

Memoriu nontehnic

Memoriu

RLU

Rezultatele informării și consultării publicului

Raportul informării și consultării publicului