Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ  – „Locuințe pentru max. 2 familii și funcțiuni complementare”, Amplasament: Calea Ghirodei nr. 55, CF nr. 444699, Inițiator: Iordan Florina Răduța, Proiectant: S.C. 5U STAMP S.R.L.

ANUNŢĂM demararea Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

PUZ  – „Locuințe pentru max. 2 familii și funcțiuni complementare”;

Amplasament: Calea Ghirodei nr. 55, CF nr. 444699;  

Inițiator: Iordan Florina Răduța;        

Proiectant: S.C. 5U STAMP S.R.L.;

       Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relationare Directa cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected],  pana la data de 12.12.2022.

       Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primariei municipiului Timișoara www.primariatm.ro în secțiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului sau la sediul Primăriei Municipiului Timişoara în perioada 18.11.2022 – 12.12.2022.

            Întâlnirea cu proiectantul  se va desfașura prin platforma online Zoom în data de 28.11.2022, timp de o oră, de la 12,00 la 13,00, în cadrul căreia pot fi adresate întrebări proiectantului cu privire la documentaţia numită mai sus.

            Cetăţenii care doresc să participe la întâlnirea cu proiectantul, desfășurata prin platforma online Zoom, vor anunţa intenţia de participare la aceasta, până cel târziu la ora 12,00 din ziua premergătoare datei de desfășurare a acesteia, prin e-mail la [email protected] – unde vor preciza: numele, număr de telefon, adresa de e-mail pentru trimiterea invitaţiei online, prin care vor accesa intalnirea de pe platforma online.

            Raspunsul la observatiile transmise va fi expediat prin poștă sau pe mail (la cerere) și poate fi consultat pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara www.primariatm.ro în secțiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului.

            Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroului Avizare PUD/PUZ, Direcția Generală Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464 (L-J, 14:00-16:00), e-mail: [email protected].

ARHITECT ŞEF                                             

Gabriel Almăjan

Planșe

Memoriu – PUZ etapa II

RLU – PUZ etapa II Iordan

INCADRARE IN TERITORIU

SITUATIA EXISTENTA

REGLEMENTARI URBANISTICE – ZONIFICARE

REGLEMENTARI- ECHIPARE EDILITARA

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

STUDIU DE INSORIRE

STUDIU CVARTAL

PROPUNERE MOBILARE

PROPUNERI VOLUMETRICE