Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ – „Mansardare pod existent rezultând imobil cu regim de înălțime D+P+1E+M, amplasare ascensor și platformă / rampă acces persoane cu dizabilități și închidere curte interioară cu copertină – Imobilul bibliotecii

ANUNŢĂM demararea Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

PUZ  – „Mansardare pod existent rezultând imobil cu regim de înălțime D+P+1E+M, amplasare ascensor și platformă / rampă acces persoane cu dizabilități și închidere curte interioară cu copertină – Imobilul bibliotecii Academiei Române – Filiala Timișoara”;

Amplasament: str. Augustin Pacha nr. 7, CF 420296;

Beneficiar: ACADEMIA ROMÂNĂ – FILIALA TIMIȘOARA;

Proiectant: S.C. ARHIBAZIC S.R.L.

        Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data de 14.04.2022.

        Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro în secțiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informării și consultării publicului sau la sediul Primăriei Municipiului Timişoara în perioada 21.03.2022 – 14.04.2022.

               Întâlnirea cu proiectantul  se va desfășura prin platforma online Zoom în data de 05.04.2022 timp de o oră, de la 13:00 la 14:00, în cadrul căreia pot fi adresate întrebări proiectantului cu privire la documentaţia numită mai sus.

               Cetăţenii care doresc să participe la întâlnirea cu proiectantul, desfășurata prin platforma online Zoom, vor anunţa intenţia de participare la aceasta, până cel târziu la ora 13,00 din ziua premergătoare datei de desfășurare a acesteia, prin e-mail la [email protected] – unde vor preciza: numele, număr de telefon, adresa de e-mail pentru trimiterea invitaţiei online, prin care vor accesa întâlnirea de pe platforma online.

               Răspunsul la observațiile transmise va fi expediat prin poștă sau pe mail (la cerere) și poate fi consultat pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro în secțiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informării și consultării publicului.

               Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroului Avizare PUD/PUZ, Direcția Generală Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: [email protected].

Arhitect Şef,

Gabriel ALMĂJAN

Consilier,

Monica MITROFAN

Planșe

Incadrare in teritoriu

 Situatie existenta

Studiu istoric – incadrare in sit istoric

Studiu istoric – evolutie cvartal

Studiu – curti acoperite in Cartierul Cetate

Reglementari urbanistice

Proprietatea asupra terenurilor

Posibilitate de mobilare_planimetrie_spatii verzi

Volumetrie

Simulare volumetrie existent_propus

Aviz favorabil monumente

Memoriu_Academie – fara mansarda

RLU_Academie – fara mansarda

 Memoriu prezentare

Aviz de oportunitate

Plansa echipare edilitara

Raportul informarii_ETAPA 2

Rezultatele informarii_Etapa 2

Raportul informarii_ETAPA 2_Academia Romana_str Pacha_7

Rezultatele informarii_Etapa 2_PUZ_Academia Romana_str Pacha_7