Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ  – „P.U.Z. – LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ÎN REGIM S(D)+P+6E+Er(M)”, Amplasament: Str. Legumiculturii, nr. 1A, CF 443120, nr. cad. 443120, Beneficiar: S.C.  JABRI RESIDENCE S.R.L., Proiectant: S.C. Atelier RGS S.R.L.

ANUNŢĂM demararea Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

PUZ  – „P.U.Z. – LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNICOMPLEMENTARE ÎN REGIM S(D)+P+6E+Er(M)

Amplasament: Str.Legumiculturii, nr. 1A, CF 443120, nr. cad. 443120

Beneficiar: S.C.  JABRI RESIDENCE S.R.L.

Proiectant: S.C. Atelier RGS S.R.L.

        Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data de 29.12.2022.

        Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro în secțiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informării și consultării publicului sau la sediul Primăriei Municipiului Timişoaraîn perioada28.11.2022 -29.12.2022.

                Întâlnirea cu proiectantul  se va desfășura prin platforma online în data de14.12.2022, ora 13:00, în cadrul căreia pot fi adresate întrebări proiectantului cu privire la documentaţia numită mai sus.

                Cetăţenii care doresc să participe la întâlnirea cu proiectantul, desfășurata prin platforma online Zoom, vor anunţaintenţia de participare la aceasta, până cel târziu la ora 13,00 din ziua premergătoare datei de desfășurare a acesteia, prin e-mail la [email protected] – unde vor preciza: numele, număr de telefon, adresa de e-mail pentru trimiterea invitaţiei online, prin care vor accesa întâlnirea de pe platforma online.

                Răspunsul la observațiile transmise va fi expediat prin poștă sau pe mail (la cerere) și poate fi consultat pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro în secțiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informării și consultării publicului.

                Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroului Avizare PUD/PUZ, Direcția Generală Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: [email protected].

Arhitect Şef

Gabriel ALMĂJAN

Planșe

Aviz Oportunitate

PUNCT DE VEDERE LA AVIZUL DE OPORTUNITATE

Plan de acțiune

MEMORIU

RLU

Incadrare in teritoriu

Incadrare in PUG

Situatia existenta

Reglementari urbanistice

Reglementari urbanistice

Mobilare urbanistice

Mobilare urbanistica -Perspective

Mobilare – Tipologii apartamente

Mobilare – Parcare subterana

Studiu insorire

Circulatia terenurilor

Raportul informarii

Rezultatele informarii