Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ  – „P.U.Z. – ZONĂ PENTRU DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI SERVICII”, Amplasament: zona Calea Buziasului, CF. Nr. 418262, CF. Nr. 438942, Beneficiar: S.C.  CTPARK BETA S.R.L., Proiectant: S.C. ARTKRAFT S.R.L.

ANUNŢĂM demararea Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

PUZ  – „P.U.Z. – ZONĂ PENTRU DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI SERVICII”

Amplasament: zona Calea Buziasului, CF. Nr. 418262, CF. Nr. 438942

Beneficiar: S.C.  CTPARK BETA S.R.L.

Proiectant: S.C. ARTKRAFT S.R.L.

        Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data de 29.12.2022.

        Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro în secțiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informării și consultării publicului sau la sediul Primăriei Municipiului Timişoaraîn perioada28.11.2022 -29.12.2022.

                Întâlnirea cu proiectantul  se va desfășura prin platforma online în data de14.12.2022, ora 14:00, în cadrul căreia pot fi adresate întrebări proiectantului cu privire la documentaţia numită mai sus.

                Cetăţenii care doresc să participe la întâlnirea cu proiectantul, desfășurata prin platforma online Zoom, vor anunţaintenţia de participare la aceasta, până cel târziu la ora 13,00 din ziua premergătoare datei de desfășurare a acesteia, prin e-mail la [email protected] – unde vor preciza: numele, număr de telefon, adresa de e-mail pentru trimiterea invitaţiei online, prin care vor accesa întâlnirea de pe platforma online.

                Răspunsul la observațiile transmise va fi expediat prin poștă sau pe mail (la cerere) și poate fi consultat pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro în secțiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informării și consultării publicului.

                Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroului Avizare PUD/PUZ, Direcția Generală Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: [email protected].

Arhitect Şef

Gabriel ALMĂJAN

Planșe

Memoriu non-tehnic

Memoriu PUZ

Plan de incadrare

Studiu cvartal

Situatia existenta

Reglementări urbanistice

Propunere de mobilare

Proprietatea terenurilor

Propuneri volumetrice