Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ – „PUZ construire ansamblu cu funcțiuni mixte (locuințe colective și funcțiuni complementare, birouri, spații comerciale etc.), parcări la subsol/sol și multietajate, amenajare și construire zone tehnice, amenajarea incintei cu spații verzi și plantate, mobilier urban, alei carosabile și pietonale, platforme, împrejmuire, amplasare totem și semnale publicitare, branșamente utilități și instalații de utilizare aferente, deviere rețele utilități, amenajare și reconfigurare accesuri, semnalizare și semaforizare rutieră, organizare de șantier, operațiuni cadastrale și notariale pentru dezmembrări parcele, comasări parcele, alipire parcele”, Amplasament: str. GĂRII nr.1, Timișoara, identificat prin CF 451145,CF 428158,CF 428155, CF 428157, CF 427892, CF 427893, CF 427996

PUZ  – „PUZ construire ansamblu cu funcțiuni mixte (locuințe colective și funcțiuni complementare, birouri, spații comerciale etc.), parcări la subsol/sol și multietajate, amenajare și construire zone tehnice, amenajarea incintei cu spații verzi și plantate, mobilier urban, alei carosabile și pietonale, platforme, împrejmuire, amplasare totem și semnale publicitare, branșamente utilități și instalații de utilizare aferente, deviere rețele utilități, amenajare și reconfigurare accesuri, semnalizare și semaforizare rutieră, organizare de șantier, operațiuni cadastrale și notariale pentru dezmembrări parcele, comasări parcele, alipire parcele”

Amplasament: str. GĂRII nr.1, Timișoara, identificat prin CF 451145,CF 428158,CF 428155, CF 428157, CF 427892, CF 427893, CF 427996

Beneficiar: S.C.  PK AUBURN S.R.L.

Proiectant: S.C. SUBCONTROL S.R.L.

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data de 10.11.2022.

Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro în secțiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informării și consultării publicului sau la sediul Primăriei Municipiului Timişoara în perioada17.10.2022 -10.11.2022.

Întâlnirea cu proiectantul  se va desfășura prin platforma online Zoomîn data de31.10.2022, ora 13:00, în cadrul căreia pot fi adresate întrebări proiectantului cu privire la documentaţia numită mai sus.

Cetăţenii care doresc să participe la întâlnirea cu proiectantul, desfășurata prin platforma online Zoom, vor anunţa intenţia de participare la aceasta, până cel târziu la ora 13,00 din ziua premergătoare datei de desfășurare a acesteia, prin e-mail la [email protected] – unde vor preciza: numele, număr de telefon, adresa de e-mail pentru trimiterea invitaţiei online, prin care vor accesa întâlnirea de pe platforma online.

Răspunsul la observațiile transmise va fi expediat prin poștă sau pe mail (la cerere) și poate fi consultat pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro în secțiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informării și consultării publicului.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroului Avizare PUD/PUZ, Direcția Generală Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: [email protected].

Arhitect Şef

Gabriel ALMĂJAN

Consilier

Monica MITROFAN

Planșe

Incadrare in teritoriu

Studiu de cvartal

Situatie existenta

Reglementari urbanistice propuse

Reglementari edilitare

Mobilare urbanistica propusa

Obiective de utilitate publica

MEMORIU GENERAL

MEMORIU NON TEHNIC

Regulament Local de Urbanism

Raportul informarii

Rezultatele informarii