Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ  – „Servicii, servicii turistice și locuire colectivă”;Amplasament: str. Calea Torontalului, CF nr. 447796, CF nr. 441644, CF nr. 447797, Timișoara;  

Anunț

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, conform H.C.L. nr. 218/04.06.2020, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 – privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată),

ANUNŢĂM demararea Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

PUZ  – „Servicii, servicii turistice și locuire colectivă”;

Amplasament: str. Calea Torontalului, CF nr. 447796, CF nr. 441644, CF nr. 447797, Timișoara;  

Beneficiari: Rusu Dorica și Stancu Samuel;

Proiectant: S.C. Arhitekt Studio A S.R.L.

      Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected],  până la data de 03.03.2022.

      Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro în secțiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informării și consultării publicului sau la sediul Primăriei Municipiului Timişoara în perioada 07.02.2022 – 03.03.2022.

            Întâlnirea cu proiectantul  se va desfășura prin platforma online Zoom în data de 17.02.2022 timp de o oră, de la 13:00 la 14:00, în cadrul căreia pot fi adresate întrebări proiectantului cu privire la documentaţia numită mai sus.

            Cetăţenii care doresc să participe la întâlnirea cu proiectantul, desfășurata prin platforma online Zoom, vor anunţa intenţia de participare la aceasta, până cel târziu la ora 13,00 din ziua premergătoare datei de desfășurare a acesteia, prin e-mail la [email protected] – unde vor preciza: numele, număr de telefon, adresa de e-mail pentru trimiterea invitaţiei online, prin care vor accesa întâlnirea de pe platforma online.

            Răspunsul la observațiile transmise va fi expediat prin poștă sau pe mail (la cerere) și poate fi consultat pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro în secțiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informării și consultării publicului.

            Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroului Avizare PUD/PUZ, Direcția Generală Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: [email protected].

ARHITECT ŞEF                                               

Gabriel Almăjan     

Planșe

Plan incadrare in zona

Plan de situatie existenta

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

Studiu cvartal

Plan proprietatea terenurilor

Plan mobilare

Desfasurate stradale

STUDIU INSORIRE

Perspective

Perspective

Memoriu PUZ

Memoriu scurt

RLU        

Rezultatele informarii ETAPA 2      

Răspunsul proiectantului      

Raportul informarii ETAPA 2