Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ  – „Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”, Amplasament: str. GRIGORE ANTIPA nr. 30, identificat prin CF 432354, Proiectant: S.C. ARH-ROMS.R.L.

În conformitate cu prevederileOrdinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism,conform H.C.L. nr. 218/04.06.2020, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 – privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată),

ANUNŢĂM demararea Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

PUZ  – „Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare

Amplasament: str. GRIGORE ANTIPA nr. 30, identificat prin CF 432354

Beneficiar: RAȚIU TEODOR.

Proiectant: S.C. ARH-ROMS.R.L.

        Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected], până la data de 25.11.2022.

        Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro în secțiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informării și consultării publicului sau la sediul Primăriei Municipiului Timişoara în perioada01.11.2022 -25.11.2022.

                Întâlnirea cu proiectantul  se va desfășura prin platforma online Zoomîn data de14.11.2022, ora 13:00, în cadrul căreia pot fi adresate întrebări proiectantului cu privire la documentaţia numită mai sus.

                Cetăţenii care doresc să participe la întâlnirea cu proiectantul, desfășurata prin platforma online Zoom, vor anunţa intenţia de participare la aceasta, până cel târziu la ora 13,00 din ziua premergătoare datei de desfășurare a acesteia, prin e-mail la [email protected] – unde vor preciza: numele, număr de telefon, adresa de e-mail pentru trimiterea invitaţiei online, prin care vor accesa întâlnirea de pe platforma online.

                Răspunsul la observațiile transmise va fi expediat prin poștă sau pe mail (la cerere) și poate fi consultat pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro în secțiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informării și consultării publicului.

                Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroului Avizare PUD/PUZ, Direcția Generală Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: [email protected].

Arhitect Şef

Gabriel ALMĂJAN

Planșe

 ANUNT Etapa 2

Aviz oportunitate

Plan de actiune

PUZ Etpa II – Memoriu nontehnic

PUZ Etpa II – Memoriu

RLU PUZ Ratiu

Incadrare in zona

Studiu cvartal

Situatia existenta

Rglementari urbanistice

Plan mobilare

Proprietate terenuri

Volumetrii