Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ – „Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice”,Extravilan, Timișoara, Str. Comoarei, CF nr. 425421, beneficiariVîrciu Ioan și VîrciuAurina, proiectant SC Arh Rom SRL.

ANUNŢĂM demararea Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la doc umentaţia:

PUZ  – „Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice”;

Amplasament: Extravilan, Timișoara, Str. Comoarei, CF nr. 425421;

Beneficiari: Vîrciu Ioan și VîrciuAurina;

Proiectant: SC Arh Rom SRL.

      Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected],  până la data de 15.10.2022.

      Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro în secțiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informării și consultării publicului sau la sediul Primăriei Municipiului Timişoaraîn perioada21.09.2022 – 15.10.2022.

            Întâlnirea cu proiectantul  se va desfașura prin platforma online Zoom în data de 03.10.2022 timp de o oră, de la 12,00 la 13,00, în cadrul căreia pot fi adresate întrebări proiectantului cu privire la documentaţia numită mai sus.

            Cetăţenii care doresc să participe la întâlnirea cu proiectantul, desfășurată prin platforma online Zoom, vor anunţa intenţia de participare la aceasta, până cel târziu la ora 12,00 din ziua premergătoare datei de desfășurare a acesteia, prin e-mail la [email protected] – unde vor preciza: numele, număr de telefon, adresa de e-mail pentru trimiterea invitaţiei online, prin care vor accesa întâlnirea de pe platforma online.

            Răspunsul la observațiile transmise va fi expediat prin poștă sau pe mail (la cerere) și poate fi consultat pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro în secțiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informării și consultării publicului.

            Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroului Avizare PUD/PUZ, Direcția Generală Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: [email protected].

Arhitect Șef,

Gabriel Almăjan

Consilier,

Răzvan Popescu

 

Planșe

ANUNT

ANUNT

IE

PUZ Etapa II – Memoriu nontehnic

PUZ Virciu Etapa II – Memoriu

RE

RLU

Incadrare

Situatia existenta

Acces, f-ctiuni existente

Reglementari-zonificare

Propunere mobilare

Proprietate terenuri

Studiu cvartal

Propuneri interventie – volumetrii 1

Propuneri interventie – volumetrii 2

Rezultatele informarii si consultarii

Raportul informarii ETAPA 2