Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

PUZ”Extindere zonă urbanizată prin PUZ aprobat prin HCL 535/2019 cu circulație auto și spații verzi”, zona Calea Sagului CF nr. 444384, extravilan Timisoara, proiectant SC RD SIGN SRL, beneficiar SEDAKO IMOBILIARE.

ANUNŢ

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, conform H.C.L. nr. 218/04.06.2020, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 – privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată),

ANUNŢĂM demararea Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

PUZ  – ”Extindere zonă urbanizată prin PUZ aprobat prin HCL 535/2019 cu circulație auto și spații verzi”

Amplasament: zona Calea Sagului CF nr. 444384, extravilan Timisoara  

Beneficiar: SEDAKO IMOBILIARE;

Proiectant: SC RD SIGN SRL.

      Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relationare Directa cu Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail [email protected],  pana la data de 25.03.2022.

      Consultarea documentaţiei poate fi făcută pe site-ul Primariei municipiului Timisoara www.primariatm.ro in sectiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului sau la sediul Primăriei Municipiului Timişoara în perioada 01.03.2022 – 25.03.2022.

            Intalnirea cu proiectantul  se va desfasura prin platforma online  Zoom in data de 15.03.2022, de la 13,00 la 14,00, în cadrul careia pot fi adresate întrebări proiectantului cu privire la documentaţia numită mai sus.

            Cetăţenii care doresc să participe la întâlnirea cu proiectantul, desfășurata prin platforma online Zoom, vor anunţa intenţia de participare la aceasta, până cel târziu la ora 12,00 din ziua premergătoare datei de desfășurare a acesteia, prin e-mail la [email protected] – unde vor preciza: numele, număr de telefon, adresa de e-mail, pentru trimiterea invitaţiei online, prin care vor accesa intalnirea de pe platforma online.

            Raspunsul la observatiile transmise va fi expediat prin poștă sau pe mail și poate fi consultat pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara www.primariatm.ro în secțiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publicului.

            Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroului Avizare PUD/PUZ, Directia Generala Urbanism și Planificare Teritorială – Primăria Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: [email protected].

ARHITECT ŞEF                                                                                              CONSILIER

Gabriel Almăjan                                                                                            Liliana Iovan

Planșe

Memoriu de prezentare

Memoriu de specialitate

RLU

Plan de încadrare și studiu cvartal

Plan situație existentă

Reglementări

Proprietate asupra terenurilor

Mobilare

Accesibilitate

Rezultatele informării și consultării publicului

Raportul informarii ETAPA 2