Audiențe

Cetățenii care doresc să fie primiți în audiență trebuie să transmită o solicitare, pe email, fizic sau să contacteze telefonic Serviciul Informare și Consiliere Cetățeni. Cererea trebuie să conțină subiectul ce se dorește a fi pus în discuție descris în detaliu, istoricul demersurilor făcute până în prezent, documente relevante, adrese de răspuns, precum și datele de contact ale solicitantului (adresă de corespondență, adresă de email, număr de telefon).

Problemele care vor intra pe agenda de audiență a primarului, respectiv a viceprimarilor și a secretarului general vor fi doar cele care implică luarea unei decizii sau elaborarea unui răspuns la nivelul conducerii superioare. Precizăm că temele propuse de solicitanți vor fi discutate în audiență doar după ce au parcurs, în prealabil, procesul de analiză realizat de către directorii/responsabilii serviciilor de resort.

Nu se vor lua în considerare solicitările pentru audienţe care depăşesc competenţeleexecutivului,  pentru care nu există cadru legislativ în vigoare ori solicitările motivate drept „probleme personale”.

Nu se permit înscrieri repetate în audiență pentru aceeași problematică, dacă aceasta a primit soluționare sau răspuns.

Fiecare cetățean care solicită înscrierea în audiență trebuie să urmeze calea ierarhică, după cum urmează:

1. să solicite clarificări, adresându-se departamentului din cadrul primăriei în competența căruia intră problema ridicată;

2. să fi fost înscris în audienţă, după caz, la șeful de serviciu sau la directorul direcţiei de care aparţine soluţionarea problemei semnalate;

3. în cazul nerezolvării problemei sale la nivelul serviciului sau direcţiei, cetăţeanul va solicita înscrierea în audienţă la viceprimarul de resort sau, după caz, la Direcţia Secretariat General, cu problematici doar în funcţie de competenţele legale;

4. în cazul în care nici la nivelul acestora nu au fost găsite soluții pentru problema semnalată, acesta va solicita, în ultimă instanță, audienţă la Primarul Municipiului Timişoara, cu problematici doar în funcţiede competențele legale.

Transmiterea solicitării pentru audiență se poate realiza prin una dintre următoarele modalități:

 • electronic, pe adresa de e-mail: [email protected];
 • prin depunere în format fizic la Primăria Municipiului Timișoara, Serviciul Informare și Consiliere Cetățeni (cam. 12);
 • telefonic, la numărul de telefon 0256-969.

Programarea în audiență se va realiza în funcție de locurile disponibile și doar în situațiaîndeplinirii condițiilor enumerate anterior.

Numărul maxim al persoanelor înscrise în audienţă va fi de 6 persoane/zi de audienţă.

Dacă, din motive obiective ce privesc agenda zilnică a membrilor executivului, nu se pot ţine audienţe, cetăţenii vor fi informaţi în timp util.

În cazul în care numărul solicitărilor de programare în audiență depășește programul alocat, se va întocmi o listă de așteptare pe baza căreia se vor face programările ulterioare, în funcție de posibilități. În momentul programării, cetățenii vor fi contactaţi, pe email sau telefonic, pentru confirmarea zilei şi orei când vor fi primiţi în audienţă, precum și pentru a fi informați în legătură cu locul desfășurării acesteia.

Programul audienţelor este următorul:

Primar Dominic Fritz – online sau la cabinet, etaj 1

 • Vineri, interval orar 11.00 - 13.00;

Viceprimar Ruben Laţcău – online sau la cabinet, etaj 1

 • Marţi, interval orar 13.00 - 15.00;
 • Joi, interval orar 13.00 - 15.00;

Viceprimar Cosmin A. Tabără – cabinet, etaj 1

 • Joi, interval orar 8.30 - 10.30;

Secretar General Caius Şuli – cabinet, etaj 1

 •          Miercuri, din două în două săptămâni, interval orar 10:00 - 12:00;

Direcția Generală Valorificare Drepturi de Proprietate – Director general Cristian Franțescu, cabinet director, etaj 2

 •       Marți, din două în două săptămâni, interval orar 10.00 - 11.00;

Instituția Arhitectului Șef (Urbanism) – Arhitect Șef Gabriel Almăjan – online sau fizic, sala de ședințe, etaj 2

 • Miercuri, interval orar 10.00 - 13.00;

Direcția Autorizări și Control, problematici comerciale – Director Magdalena Nicoară – online sau fizic, sala de ședințe, etaj 2

 • Joi, interval orar 10.00 - 12.00;

Direcția Generală Investiții și Mentenanță - Director general Mihai Florescu – secretariat direcție, etaj 1

 • Miercuri, interval orar 12:00 - 13:00

Serviciul Juridic – Șef serviciu Mihaela Maria Trandafir – camera 14, parter

 • Miercuri, interval orar 10.00 - 12.00.

Audiențele cu prezență fizică se vor desfășura la sediul primăriei, Bulevardul C.D. Loga, nr. 1. 

Menționăm că acest program poate suferi modificări.

Este utilă această pagină?