• Reglementarea circulației rutiere prin planificarea şi verificarea lunară a lucrărilor de semnalizare rutieră, reorganizarea circulației rutiere prin sensuri unice, semaforizarea intersecțiilor; alte lucrări necesare;
  • Autorizarea serviciului de transport public local pe raza Municipiului Timișoara : serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate cu tramvaie și troleibuze, serviciul de transport public local de mărfuri în regim contractual, serviciul de transport public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare, serviciul de transport persoane în regim de taxi, serviciul de transport persoane în regim de închiriere, serviciul de transport mărfuri și bunuri în regim de taxi; accesul în zona restricționată a autovehiculelor de mare tonaj.

Atribuții

a) Întocmirea de programe pe termen scurt, mediu și lung de lucrări de semnalizare rutieră/ plan de măsuri pentru asigurarea siguranței circulației pe teritoriul Municipiului Timișoara corelate cu celelalte programele de infrastructura rutieră;

b) Întocmirea programului lunar/săptămânal de semnalizări rutiere pe orizontală și verticală, verificarea lunară a lucrărilor de semnalizare rutieră, reorganizarea circulației rutiere prin sensuri unice, semaforizarea intersecțiilor; alte lucrări necesare și verificarea lucrărilor de semnalizare rutieră realizate și decontului de lucrări;

c) Reglementarea circulației rutiere prin implementarea de sensuri unice, semaforizarea intersecțiilor, etc;

d) Eliberarea de autorizații de circulație pentru accesul în zona restricționată a autovehiculelor de mare tonaj, în conformitate cu prevederile legale;

e) Pregătirea documentelor necesare demarării procedurilor de achiziție publică în domeniul de activitate- achiziție autobuze și înaintarea lor compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

f) Asigurarea condițiilor legale necesare efectuării investițiilor din domeniul de activitate (obținere avize, acorduri, etc.);

g) Participarea în calitate de membru al comisiilor de recepție, la recepționarea obiectivelor de investiții, a lucrărilor sau a serviciilor (după caz), în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

h) Preluarea și soluționarea reclamațiilor, sesizărilor, cererilor în domeniu, din partea cetățenilor;

i) Controlarea și aplicarea de sancțiuni contravenționale, în domeniul de activitate;

a) Înregistrarea/ radierea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării sau care circulă ocazional pe drumurile publice (tramvaie, troleibuze, mopede, mașini și utilaje autopropulsate utilizate în lucrări de construcții, agricole, forestiere, tractoare care nu se supun înmatriculării, vehicule cu tracțiune animală ale căror proprietari au domiciliul stabil sau sediul în Municipiul Timișoara);

b) Autorizarea serviciului de transport public local pe raza Municipiului Timișoara (serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate cu tramvaie și troleibuze, serviciul de transport public local de mărfuri în regim contractual, serviciul de transport public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare, serviciul de transport persoane în regim de taxi, serviciul de transport persoane în regim de închiriere, serviciul de transport mărfuri și bunuri în regim de taxi;

c) Asigurarea accesului persoanelor cu handicap la locurile de parcare de pe raza Municipiului Timișoara prin acordarea cardurilor legitimație de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap;

d) Urmărirea respectării regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în sistem Timpark în Municipiul Timișoara;

e) Organizarea și desfășurarea activității de evaluare și valorificare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori a Municipiului Timișoara, împreună cu Direcția Generală a Poliției Locale Timișoara și Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara – TIMPARK;

f) Participarea la coordonarea activității comisiei de circulație și verificarea punerii în aplicare a hotărârilor acesteia;

g) Verificarea documentației depusă de solicitanți pentru acordarea avizului comisiei de circulație;

h) Asigurarea exploatării sistemului/serviciului de transport public de persoane prin curse regulate prin darea în administrare a sistemului/serviciului de transport public;

i) Contribuirea la dezvoltarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate prin înființare/modificare stații de călători și de trasee pentru mijloacele de transport în comun;

j) Efectuarea demersurilor pentru asigurarea finanțării serviciului de transport public de persoane prin curse regulate prin acordarea de compensații pentru acoperirea costurilor de exploatare ale operatorului de transport, în conformitate cu prevederile legale;

Asigură monitorizarea contractului de delegare a gestiunii transportului public.

Este utilă această pagină?