17.04.2013 – Dezbatere publică

privind Proiectul de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr.68/27.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local

Este utilă această pagină?