Instituția Arhitectului Șef (Urbanism)

Instituția Arhitectului șef este organizată la nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Timișoara ca direcție generală condusă de arhitectul-șef al municipiului Timișoara amintită de cadrul legislativ și prin ea se îndeplinesc atribuțiile privind amenajarea teritoriului și urbanismul, autorizarea executării lucrărilor de construcții, alte atribuții ce reies din prevederi legale incidente.

Structură

Informări și consultări publice

Acte emise

Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism

Servicii prestate

Conducere

  • cover

    Gabriel Almăjan

    Arhitect Șef

  • Este utilă această pagină?