Direcția Generală Valorificare Drepturi de Proprietate UAT

  • Asigură evidența patrimoniului public şi privat aflat în proprietatea Municipiului Timișoara - terenuri şi construcții;
  • Administrează patrimoniul Municipiului Timișoara;
  • Valorifică drepturile de proprietate ale Municipiului Timișoara.

Structură

Informații utile

Servicii prestate

Conducere

  • Cristian Franțescu

    Director general

  • Este utilă această pagină?