22 May 2024

A fost aprobat studiul de fezabilitate pentru înființarea a trei centre de colectare prin aport voluntar

coverRel

Consiliul Local a votat aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Înființarea a trei centre de colectare prin aport voluntar (CAV)”, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C3 – Managementul Deșeurilor.

Centrele care vor fi realizate de Primăria Timișoara vor avea o capacitate mai mare de preluare și pregătire pentru reutilizarea și valorificarea deșeurilor, asigurând o colectare selectivă mai eficientă decât actualele puncte de colectare. CAV-urile sunt destinate predării deșeurilor care nu pot fi colectate în pubelele individuale. La centre se vor colecta separat 13 tipuri de deșeuri: deșeuri reciclabile și biodeșeuri, deșeuri voluminoase, deșeuri textile, deșeuri din lemn, mobilier, deșeuri din anvelope, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri periculoase, baterii uzate, deșeuri de cadavre animale, deșeuri de grădină, deșeuri din construcții și demolări.

Cele 3 centre de colectare prin aport voluntar vor fi de categorie mică, având suprafața de 2500 mp fiecare și vor fi amplasate pe: Aleea Pădurea Verde,  Calea Dorobanților și Calea Moșniței. 

Înființarea centrelor de colectare selectivă prin aport voluntar (CAV) este finanțată prin PNRR/2022/C 3/S/I.1.A, pentru Subinvestiția I1.a. „Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar”. Finanțarea asigurată prin PNRR pentru înființarea CAV și cheltuielile privind informarea şi publicitatea se ridică la 2.336.160 euro fără TVA (778.720 euro pentru un CAV). 

Studiul de fezabilitate și proiectul tehnic, întocmite de CSP PROIECT LINE SRL – Cluj-Napoca, în valoare de 150.000 lei, fără TVA sunt finanțate de la bugetul local.

Reamintim că pe raza municipiului Timișoara funcționează în prezent 4 puncte de colectare a deșeurilor cu aport voluntar, care preiau gratuit deșeuri din construcții, deșeuri voluminoase și vegetale, după următorul program:

 - centrul de pe Aleea Avram Imbroane, nr. 70: L-V: 9:00-19:00, S: 8:00-16:00; 

- centrul de pe Calea Torontalului, nr. 94: L-V: 9:00-19:00, S: 8:00-16:00; 

- centrul de pe Calea Moșniței (fostă Strada Torac, nr.2-4): L-V: 9:00-19:00, S: 8:00-16:00;

- centrul de pe Str. Ovidiu Cotruș, nr. 201 (fostă Strada Mile Cărpenișan, nr. 3): L-V: 9:00-17:00, S: 8:00-16:00.

Predarea gratuită a deșeurilor la centrele de colectare reprezintă o modalitate civilizată de gestionare a acestora, prin care putem contribui toți la păstrarea curățeniei în spațiile publice, la reducerea cheltuielilor din bugetul local și creșterea calității vieții în orașul nostru.

 Serviciul Comunicare

Este utilă această pagină?