Serviciul Comunicare

Elaborarea, implementarea şi gestionarea strategiei de comunicare și de imagine a instituției.

Structură

Atribuții

a) Elaborarea și implementarea strategiei de comunicare și de imagine a instituției;
b) Elaborarea și implementarea strategiei de identitate și comunicare vizuală a instituției;
c) Planifică și elaborează strategia de evenimente a instituției;
d) Realizarea de studii, analize, evaluări pentru a stabili percepția asupra activității municipalității, gradul de satisfacție al cetățenilor față de serviciile publice și față de comunicarea instituției și actualizează strategiile de comunicare și imagine;
e) Diversificare și activitate proactivă pe mijloacele de comunicare ale instituției, inclusiv monitorizarea și analiza mijloacelor de comunicare tradiționale și a platformelor de comunicare socială;
f) Desfășurarea campaniilor publice de promovare și comunicare;
g) Planificarea, editarea și producerea de conținut (text, grafică, fotografie, video, ilustrație, animație) pentru o multitudine de canale de comunicare internă și externă (intranet, prin presă, portaluri web, buletine informative, afișe și flyere, panouri multimedia, social media, întâlniri și dezbateri directe și virtuale);
h) Dezvoltarea, actualizarea și gestionarea portalului instituției;
i) Creează, administrează și mobilizează comunitățile online din jurul canalelor social media ale instituției
j) Propunerea de teme de interes public pentru comunicarea instituției în cadrul conferințelor de presă și în mediul online;
k) Gestionarea relației cu furnizorii de servicii necesare comunicării directe, online, multimedia;
l) Gestionarea bugetelor de evenimente și de comunicare ale proiectelor instituției, având calitatea de responsabili de comunicare în cadrul echipelor de implementare;
m) Creează și utilizează elementele de identitate vizuală ale instituției;
n) Realizează design digital pentru portaluri web, social media, panouri multimedia;
o) Plănuiește, creează și produce soluții vizuale (grafică, foto, video, ilustrație, animație, multimedia, layout-uri) pentru a comunica informațiile de interes public;
p) Identifică nevoile cetățenilor și adaptează conținutul la acestea pentru comunicare web, media și multimedia, social media;
q) Dezvoltă instrumente online pentru transparentizarea activităților instituției și comunică cu cetățenii prin canalele social media ale instituției;
r) Realizează campanii de comunicare online pe teme de interes public. Comunică prin portaluri web și conturi de social media informațiile utile pentru cetățeni de la Direcțiile Primăriei Municipiului Timișoara și instituțiile din subordinea Consiliului Local, primar, viceprimar, administrator public, Consiliu Local;
s) Elaborează texte și propuneri de discursuri pentru aparițiile publice ale Primarului și Viceprimarilor;
t) Colaborează cu noua asociație de promovare a Timișoarei pentru elaborarea și implementarea unei strategii de marketing inovatoare, permanentă și profesionistă pentru promovarea municipiului Timișoara;
u). Asigură implementarea activităților de informare și comunicare în legătură cu proiectele de investiții finanțate din asistența financiară nerambursabilă;
x) Întocmește documentația necesară pentru acordarea titlurilor de cetățean de onoare al Municipiului Timișoara și organizează festivitățile de decernare a acestora;
y) Elaborează Raportul de Activitate al Primarului;

Conducere

  • Monica Ivan

    Șef serviciu

  • Este utilă această pagină?