Compartimentul Relații cu Mediul de Afaceri evaluează și fructifică oportunitățile investiționale din municipiul Timișoara, dezvoltă relațiile dintre municipalitate și potențialii investitori, menține un dialog permanent cu mediul de afaceri și promovează interesele economice ale Municipiului Timișoara, în scopul stimulării investițiilor în oraș.

Timișoara, destinație de business

Raport privind starea economică, socială și de mediu a Municipiului Timișoara

Atribuții

Valorificarea potențialului investițional al Municipiului Timișoara prin:
•    Evaluarea și valorificarea oportunităților de investiții în Timișoara, în concordanță cu planurile de dezvoltare stabilite, precum și identificarea surselor de finanțare pentru crearea unui portofoliu de proiecte.
•    Promovarea intereselor economice ale Municipiului Timișoara și identificarea oportunităților de investiții care să se alinieze cu direcțiile de dezvoltare ale administrației locale. În același timp, dezvoltarea relațiilor de colaborare și cooperare între municipalitate și potențialii investitori, asigurând un climat propice pentru investiții.
Menținerea unui dialog constant cu mediul de afaceri:
•    Menținerea unui dialog permanent cu mediul de afaceri pentru a înțelege problemele cu care se confruntă investitorii în relația cu municipalitatea și susținerea acestora prin reducerea și ajustarea procedurilor administrative, în limitele legislative.
•    Organizarea întâlnirilor și a forurilor de consultare între primar și mediul de afaceri local și național, facilitând un schimb eficient de informații și opinii.
•    Participarea activă la acțiuni care promovează dezvoltarea economică locală, cum ar fi seminarii, târguri, workshop-uri și conferințe, pentru a crea un mediu propice investițiilor și colaborării durabile.
Gestionarea Parcurilor Industriale:
•    Aplicarea legilor și procedurilor pentru înființarea și funcționarea parcurilor industriale.
•    Elaborarea și gestionarea documentației necesare pentru concesionarea terenurilor din parcul industrial, inclusiv încheierea contractelor de concesiune și verificarea implementării investițiilor conform acordurilor stabilite.

Este utilă această pagină?