Hotărâri ale Consiliului Local

 • HCL 229/2024
  privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului aferent construcției de tip rampă de acces subsol înscrisă în CF nr. 456535 Timișoara…
 • HCL 228/2024
  privind exprimarea intenției Municipiului Timișoara de preluare în administrare a bunurilor imobile identificate prin CF nr. 404092
 • HCL 227/2024
  privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT si a Devizului General pentru obiectivul ” Proiect complex de investitii + PT- Extindere si modernizare ansamblu construit…
 • HCL 226/2024
  privind modificarea Anexei 1 - draftul contractului de locațiune aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 158 din 25.04.2024 privind închirierea imobilului situat în…
 • HCL 225/2024
  privind aprobarea etapei a II-a a proiectului cu titlul ”Construcție si dotare Liceu Waldorf Timișoara” și a cheltuielilor aferente investiției
 • HCL 224/2024
  privind aprobarea etapei a II-a a proiectului „Reabilitare construcții, instalații clădire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungureanu " si a cheltuielilor aferente investiției
 • HCL 223/2024
  privind aprobarea etapei a II-a a proiectului „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem pe fatade si extindere Scoala generala nr. 30 din Timisoara…
 • HCL 222/2024
  privind aprobarea depunerii etapei a II-a a proiectului „Modernizare DJ 691: lărgirea la 4 benzi a sectorului km 2+725 (sens giratoriu) - Centura Timișoara…
 • HCL 221/2024
  aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Timișoara și a Zonei Urbane Funcționale pentru perioada de programare 2021-2027
 • HCL 220/2024
  privind aprobarea documentației tehnico – economice „Studiul de soluție aferent Componentei B: Reșița Nord-Voiteni – Etapa I: Lucrări de tip renewal” (definită în ghidul PNRR…
 • HCL 219/2024
  privind aprobarea Acordului de asociere în vederea implementării Etapei I: ”Lucrări de tip renewal” din cadrul Componentei B: Reșița Nord - Voiteni (definită în ghidul…
 • HCL 218/2024
  privind darea în administrarea SPITALULUI CLINIC DE URGENȚÃ PENTRU COPII ”LOUIS ȚURCANU” Timișoara a investițiilor (lucrări și dotări medicale de specialitate) realizate în cadrul…
 • HCL 217/2024
  privind aprobarea Proiectului „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Louis Țurcanu” Timișoara în vederea asigurării accesului egal la…
 • HCL 216/2024
  Privind alegerea Președintelui de ședință pentru Ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 30.05.2024
 • HCL 193/2024
  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire supermarket LIDL și amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe proprietate și fațade, amplasare stație…
 • HCL 215/2024
  privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara la intenția de înstrăinare a cotei de 2/9 din imobilul cu…
 • HCL 214/2024
  privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului înscris în CF nr. 454641 Timișoara ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de…
 • HCL 213/2024
  privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenurilor înscrise în CF nr. 445775 Timișoara, CF nr. 445779 Timișoara, CF nr. 445784 Timișoara, CF…
 • HCL 212/2024
  privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului înscris în CF nr. 447859 Timișoara ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de…
 • HCL 211/2024
  privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea PIEȚE S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2023…
 • Este utilă această pagină?