Hotărâri ale Consiliului Local

 • HCL 99/2024
  Privind aprobarea operațiunii de alocare numere cadastrale noi și rectificare suprafațã pentru strãzile Municipiului Timișoara- zona Kuncz
 • HCL 98/2024
  privind aprobarea operațiunii de primă înregistrare în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor si rectificare suprafață pentru imobilele identificate cu nr…
 • HCL 97/2024
  privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a imobilului-teren înscris în CF nr. 456081 Timișoara ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate…
 • HCL 96/2024
  privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra terenului situat în Timișoara, str. N.D.Cocea nr. 23, înscris în CF nr…
 • HCL 95/2024
  privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2024
 • HCL 94/2024
  privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Municipiului Timisoara la 31 Decembrie 2023
 • HCL 116/2024
  privind prelungirea contractului de închiriere nr.128/15.06.2001 încheiat cu SC SNACK BAR ARTIS SRL
 • HCL 115/2024
  privind aprobarea atribuirii spaţiului din Timişoara, str. Ocsko Terezia FN, pe o perioadă de 5 ani către ORGANIZAȚIA CENTRALĂ A FAMILIILOR KOLPING DIN ROMÂNIA…
 • HCL 114/2024
  privind atribuirea contractului având ca obiect servicii de proiectare și execuție pentru „PT+DTAC+Execuție Amplasare toalete publice automate cu autocurățare, Parcul Civic” și „PT+DTAC+Execuție Amplasare…
 • HCL 113/2024
  privind aprobarea Normelor privind execuţia lucrărilor tehnico-edilitare din municipiul Timişoara pe domeniul public
 • HCL 112/2024
  privind aprobarea pierderilor tehnologice induse aferente anului 2022, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat
 • HCL 111/2024
  privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru Direcția Generală a Poliției Locale Timișoara, a Anexei nr. 4 la Hotararea Consiliului Local nr. 368…
 • HCL 110/2024
  aprobarea executării unor categorii de lucrări de reparații si întreținere de mică anvergură si de importanță mare, în scopul sporirii siguranței circulației, în baza…
 • HCL 109/2024
  privind aprobarea taxei de membru al Asociaţiei EUROCITIES pentru anul 2023
 • HCL 108/2024
  privind aprobarea cotizației anuale către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș, pentru anul 2024
 • HCL 107/2024
  privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timișoara pe anul 2024, a sumei de 1.250.000 lei…
 • HCL 106/2024
  privind indexarea cu rata inflației a valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale, precum si amenzilor pentru anul fiscal 2025
 • HCL 105/2024
  privind anularea creanțelor fiscale restante mai mici de 40 lei existente in sold la 31.12.2023
 • HCL 104/2024
  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A
 • HCL 103/2024
  privind aprobarea Programului de investiţii al operatorului regional al serviciilor de utilitate publică, de alimentare cu apă și canalizare AQUATIM S.A. din surse…
 • Este utilă această pagină?