Hotărâri ale Consiliului Local

 • HCL 174/2024
  Privind atribuirea directă a contractului de delegare de gestiune având ca obiect prestarea activităților necesare exploatării și întreținerii Ștrandului Termal proprietatea Municipiului Timișoara către…
 • HCL 173/2024
  privind aprobarea operațiunii de primă înregistrare în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a 14 imobile terenuri aferente unor străzi din Timișoara, precum…
 • HCL 172/2024
  Privind alegerea Președintelui de ședință pentru Ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 09.05.2024
 • HCL 171/2024
  privind înaintarea către Guvernul României a solicitării de transmitere din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului situat în…
 • HCL 170/2024
  privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.410/12.09.2023 privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local nr.329/25.07.2023 privind…
 • HCL 169/2024
  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casă unifamilială în regim de înălțime P+1E și împrejmuire”, str. Ion Stoia Udrea nr. 2A, CF 443763…
 • HCL 168/2024
  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Funcțiuni mixte - Instituții si servicii, adăpost animale fără stăpân”, zona Freidorf, CF 455010, Timișoara
 • HCL 167/2024
  Privind aprobarea Campaniei de buget participativ „Timișoara Decide!” 2024
 • HCL 166/2024
  privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap.1/C aferent imobilului din strada…
 • HCL 165/2024
  privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Timișoara nr. CDE2021…
 • HCL 164/2024
  Privind atribuire numere cadastrale noi pentru DE 1293, teren proprietatea Municipiului Timișoara domeniul public
 • HCL 163/2024
  privind modificarea suprafețelor imobilelor teren proprietatea Municipiului Timișoara prevăzute în Anexa nr.1, care fac parte din prezenta hotărâre
 • HCL 162/2024
  privind aprobarea și semnarea unui acord de parteneriat între Administrația pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara și Clubul Sportiv Gambitul Damei Iași pentru…
 • HCL 161/2024
  privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii a Consiliului Local în vederea negocierii închirierii imobilelor situate în Timișoara, str. Odobescu nr. 56 A și…
 • HCL 160/2024
  aprobarea operațiunii de primă înregistrare în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară a 30 de terenuri aferente unor străzi din Timișoara, precum…
 • HCL 159/2024
  privind alegerea Președintelui de ședință pentru Ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 30.04.2024
 • HCL 158/2024
  privind închirierea imobilului situat în Timişoara, Blvd. C.D. Loga nr. 3, în vederea desfăşurării activităţii Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 19 arondată la…
 • HCL 157/2024
  privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la HORTICULTURA S.A. pentru modificarea și completarea Actului constitutiv al societății
 • HCL 156/2024
  Privind alegerea Președintelui de ședință pentru Ședința extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 25.04.2024
 • HCL 155/2024
  privind dezlipirea în două loturi a imobilului înscris în CF nr. 455756 Timișoara, Splaiul Tudor Vladimirescu
 • Este utilă această pagină?