Hotărâri ale Consiliului Local

 • HCL 301/2024
  privind aprobarea operațiunii de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului teren identificat cu nr. cad. 456711 situat în…
 • HCL 300/2024
  privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Timișoara nr. CDE2021…
 • HCL 299/2024
  privind alegerea Președintelui de ședință pentru Ședința extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 12.07.2024
 • HCL 296/2024
  privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2024
 • HCL 284/2024
  privind aprobarea “Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare necesare pentru recompensarea elevilor și profesorilor coordonatori cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare obținute la…
 • HCL 283/2024
  privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru…
 • HCL 282/2024
  pentru modificarea și completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.574 din 19.12.2023 privind aprobarea Regulamentului privind modul de reglementare…
 • HCL 281/2024
  Privind aprobarea depunerii și implementării Proiectului “Investiții în infrastructura laboratorului de microbiologie din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș…
 • HCL 280/2024
  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere clădiri pentru spații de cazare și servicii conexe, în regim S+P+2E+M cu suplimentare locuri de parcare - parcare subterană…
 • HCL 279/2024
  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, zona Calea Torontalului, CF nr. 433820, CF nr. 429599, CF nr. 426778, CF nr…
 • HCL 278/2024
  privind modificarea Statului de funcții pentru Filarmonica ”Banatul” Timișoara
 • HCL 277/2024
  privind înființarea Serviciului Public de Interes Local pentru Transportul, Distribuția și Furnizarea Energiei Termice în Sistem Centralizat în Municipiul Timișoara
 • HCL 276/2024
  privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap.Spațiu Comercial 3 din Timișoara, strada…
 • HCL 275/2024
  privind aprobarea Programului prioritar de finanțare nerambursabilă cu caracter multianual „Repere în cultură”, derulat în perioada 2024-2027 de Centrul de Proiecte al Municipiului…
 • HCL 274/2024
  privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap.Spațiu Comercial 4 din Timișoara, strada…
 • HCL 273/2024
  privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a cotei de 1/2 din ap.Spațiu…
 • HCL 272/2024
  privind acordarea dreptului de folosință gratuită către Institutul Național de Sănătate Publică asupra terenului situat în str. Protopop George Popovici (fosta str.Hermes) nr…
 • HCL 271/2024
  privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului înscris în CF nr. 456104 Timișoara ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de…
 • HCL 270/2024
  privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței terenului situat în str. Pindului nr.19 și trecerea terenului din domeniul public în domeniul privat al…
 • HCL 269/2024
  privind aprobarea vânzării imobilului situat în Timișoara, str. Podgoriei nr.48 (str. Anton Bacalbașa nr.3-5), conform dispozitivul Sentinței Civile nr.10935/25…
 • Este utilă această pagină?