Hotărâri ale Consiliului Local

 • HCL 48/2024
  privind declararea ca fiind de utilitate publică lucrările cuprinse în cadrul proiectului „Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu…
 • HCL 47/2024
  retragerea dreptului de folosință gratuită, conferit pe o perioadă de 49 de ani, asupra unui teren în suprafață de 100.000 mp, către Ministerul…
 • HCL 46/2024
  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 303/31.07.2020 privind aprobarea cererii de finantare pentru proiectul ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de…
 • HCL 45/2024
  privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. pentru aprobarea punctelor din cuprinsul Adresei…
 • HCL 38/2024
  privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza SF, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Extindere iluminat public…
 • HCL 35/2024
  privind operațiunea de ieșire din indiviziune cu achitarea unei sulte aferente cotei de 132,5/370 mp din terenul situat în Timișoara strada Ștefan…
 • HCL 33/2024
  aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare în vederea predării-preluării personalului medical de specialitate din unităţile de…
 • HCL 32/2024
  privind declararea ca fiind de utilitate publică lucrările de interes public local ce urmează a se executa pe terenurile proprietatea Municipiului Timișoara, cuprinse în…
 • HCL 31/2024
  privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, conform Legii nr. 448/2006 privind…
 • HCL 30/2024
  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Demolare garaj existent și construire locuință unifamilială P+1E, carport și împrejmuire”, str. Alexandru Odobescu nr. 76, Timişoara
 • HCL 29/2024
  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Funcțiuni mixte locuințe colective și servicii”, Str. Cloșca, nr. 15, CF nr. 449012
 • HCL 28/2024
  privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociaților la Agenția de Achiziții Publice Timișoara S.R.L pentru a aproba modificarea și…
 • HCL 27/2024
  privind stabilirea costului mediu lunar și al contribuției lunare începând cu luna ianuarie 2024 pentru serviciile sociale comunitare asigurate persoanelor vârstnice, beneficiare din cadrul…
 • HCL 26/2024
  privind aprobarea planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de venit minim de incluziune care include componenta…
 • HCL 25/2024
  privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Administrația pentru Sănătate şi Educație a Municipiului Timișoara și Fundația Filantropia Timișoara, pentru realizarea documentației tehnice…
 • HCL 24/2024
  privind aprobarea modalității de delegare a gestiunii activităţii de curăţenie a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a activităţii…
 • HCL 9/2024
  privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare, Organigramei, Statului de funcții pentru Filarmonica „Banatul” Timişoara
 • HCL 8/2024
  privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare, Organigramei, Statului de funcții și a Coeficienților de ierarhizare ale Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara
 • HCL 7/2024
  Privind reorganizarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara - TIMPARK în temeiul Legii nr. 296/2023
 • HCL 6/2024
  privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara
 • Este utilă această pagină?