Hotărâri ale Consiliului Local

 • HCL 33/2024
  aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare în vederea predării-preluării personalului medical de specialitate din unităţile de…
 • HCL 31/2024
  privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, conform Legii nr. 448/2006 privind…
 • HCL 30/2024
  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Demolare garaj existent și construire locuință unifamilială P+1E, carport și împrejmuire”, str. Alexandru Odobescu nr. 76, Timişoara
 • HCL 29/2024
  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Funcțiuni mixte locuințe colective și servicii”, Str. Cloșca, nr. 15, CF nr. 449012
 • HCL 28/2024
  privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociaților la Agenția de Achiziții Publice Timișoara S.R.L pentru a aproba modificarea și…
 • HCL 27/2024
  privind stabilirea costului mediu lunar și al contribuției lunare începând cu luna ianuarie 2024 pentru serviciile sociale comunitare asigurate persoanelor vârstnice, beneficiare din cadrul…
 • HCL 26/2024
  privind aprobarea planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de venit minim de incluziune care include componenta…
 • HCL 25/2024
  privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Administrația pentru Sănătate şi Educație a Municipiului Timișoara și Fundația Filantropia Timișoara, pentru realizarea documentației tehnice…
 • HCL 24/2024
  privind aprobarea modalității de delegare a gestiunii activităţii de curăţenie a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a activităţii…
 • HCL 9/2024
  privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare, Organigramei, Statului de funcții pentru Filarmonica „Banatul” Timişoara
 • HCL 8/2024
  privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare, Organigramei, Statului de funcții și a Coeficienților de ierarhizare ale Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara
 • HCL 7/2024
  Privind reorganizarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara - TIMPARK în temeiul Legii nr. 296/2023
 • HCL 6/2024
  privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara
 • HCL 5/2024
  Privind darea în folosință gratuită a imobilelor din Timişoara, Bdul. Take Ionescu, nr. 83 și Bdul. Take Ionescu, nr. 56-58 către Centrul de…
 • HCL 4/2024
  Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a imobilului-teren înscris în CF nr. 455600 Timișoara ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate…
 • HCL 3/2024
  Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a imobilului-teren înscris în CF nr. 449171 Timișoara ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate…
 • HCL 23/2024
  privind alocarea unui număr cadastral nou și operațiunea de primă înscriere a suprafeței de 7591 mp care provine din suprafețele cumulate de 4515 mp…
 • HCL 22/2024
  privind aprobarea Protocolului de implementare a proiectului ”Reabilitare/Modernizare infrastructură feroviară Reșița Nord – Timișoara Nord cu extensie Voiteni – Stamora Moravița – Frontieră” în conformitate cu…
 • HCL 21/2024
  privind aprobarea disponibilității resurselor proprii și disponibilitatea temporară a fondurilor pentru implementare activități până la rambursare pentru Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara…
 • HCL 20/2024
  privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara pentru negocierea închirierii imobilului situat în Timişoara, str. Martir Leontina Bînciu…
 • Este utilă această pagină?