Hotărâri ale Consiliului Local

 • HCL 210/2024
  privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociaților la Agenția de Achiziții Publice Timișoara S.R.L. pentru aprobarea situațiilor financiare ale…
 • HCL 209/2024
  privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului din B-dul Revoluției din 1989…
 • HCL 208/2024
  privind aprobarea operațiunii de primă înscriere a parcelei cu număr cadastral nou 456395 (NGL1549/1) proprietatea Municipiului Timișoara
 • HCL 207/2024
  privind transmiterea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara pe o perioadă de 10 ani, asupra imobilului înscris în CF…
 • HCL 206/2024
  privind alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 455096 Timișoara, CF nr. 452147 Timișoara, CF nr. 452148 Timișoara, CF nr. 452149 Timișoara B-dul Vasile…
 • HCL 205/2024
  privind modificarea suprafețelor imobilelor teren proprietatea Municipiului Timișoara prevăzute în Anexa nr. 1, care fac parte din prezenta hotărâre
 • HCL 204/2024
  privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la HORTICULTURA S.A. pentru modificarea sediului social al societății
 • HCL 203/2024
  privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea HORTICULTURA S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2023…
 • HCL 202/2024
  privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente…
 • HCL 201/2024
  privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății…
 • HCL 200/2024
  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Societății de Transport Public Timișoara S.A
 • HCL 199/2024
  Privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a terenurilor folosite de unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi a spaţiilor/clădirilor în care nu…
 • HCL 198/2024
  privind modificarea și completarea Regulamentului serviciului de salubrizare a Municipiului Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.393/31.08.2023
 • HCL 197/2024
  aprobarea depunerii în vederea solicitării de finanțare nerambursabilă externă de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, în calitate de lider, a proiectului…
 • HCL 196/2024
  privind aprobarea operațiunii de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a 6 imobile terenuri situate în intravilanul Municipiului Timișoara, având…
 • HCL 195/2024
  privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Înfiinţarea a trei centre de colectare prin aport voluntar (CAV…
 • HCL 194/2024
  privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2024
 • HCL 175/2024
  privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului AMBRUS RAUL și vacantarea locului acestuia în Consiliul Local al Municipiului Timișoara
 • HCL 174/2024
  Privind atribuirea directă a contractului de delegare de gestiune având ca obiect prestarea activităților necesare exploatării și întreținerii Ștrandului Termal proprietatea Municipiului Timișoara către…
 • HCL 173/2024
  privind aprobarea operațiunii de primă înregistrare în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a 14 imobile terenuri aferente unor străzi din Timișoara, precum…
 • Este utilă această pagină?