Proiect HCL din 2024-02-21

aprobarea eliberării și aducerii la starea inițială a amplasamentului pe care a fost amenajat Sistemul modular medical de izolare și tratament a cazurilor de COVID_19, aparținând Spitalului Clinic Militar de Urgență "Dr.Victor Popescu"Timișoara, amplasat la Stadionul CFR din Timișoara și a cheltuielilor aferente lucrărilor

Motivație

       Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. TMI2024 -003458/13.02.2024 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Dominic Fritz;

      Având în vedere Raportul de specialitate nr.TMI2024-003260/09.02.2024 privind aprobarea eliberării și readucerii la starea inițială a amplasamentului pe care a fost amenajat Sistemului modular medical  de izolare şi tratament  a cazurilor  de COVID -19, aparţinând  Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr.Victor Popescu” Timişoara, amplasat la Stadionul CFR din Timişoara și a cheltuielilor aferente lucrărilor. 
        Având în vedere Avizul Serviciul Juridic din data de 26.03.2021 – Anexa la Raportul de specialitate nr. TMI2024-003260/09.02.2024;      
        Având în vedere Avizul Direcției Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI2024-003260/09.02.2024;
        Având în vedere Adresa Spitalului Clinic Militar de urgenţă „Dr.Victor Popescu” Timişoara, înregistrată cu nr.MTM2023-026092/24.11.2023, prin care se solicită sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara în vederea eliberării amplasamentului pe care a fost amenajat Sistemului modular medical  de izolare şi tratament  a cazurilor  de COVID -19, aparţinând  Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr.Victor Popescu” Timişoara, amplasat la Stadionul CFR din Timişoara
        Având în vedere HCL nr.499/23.12.2020 privind aprobarea cheltuielilor aferente amenajării  terenului în vederea amplasării containerelor metalice în cadrul  Sistemului modular medical de  izolare şi tratament a cazurilor De COVID -19, aparţinând  Spitalului Clinic Militar de Urgenţă  „Dr.Victor Popescu” Timişoara;
         Având în vedere HCL nr.208/04.06.2020 privind aprobarea cheltuielilor aferente amenajării drumurilor  de acces  la şi în incinta Sistemului modular medical  de izolare şi tratament  a cazurilor De COVID-19, aparţinând  Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr.Victor Popescu” Timişoara.
          Având în vedere HCL nr.108/30.03.2021 privind aprobarea amenajării terenului în vederea bunei desfãsurãri a activitãtii în cadrul Sistemului modular medical  de izolare si tratament a cazurilor de COVID -19, apartinând  Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr.Victor Popescu” Timisoara;
          Având în vedere Ordinul Comandantului Acţiunii Secretar de Stat, Dr.Raed Arafat, Şef al Departamentului pentru situaţii de urgenţă nr.74600 din 21.04.2020 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea amplasării spitalului modular mobil şi a taberei de carantinare din municipiul Timişoara.
          Având în vedere Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.54/2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acestei pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;  
           Având în vedere prevederile art. 129 alin. 2 lit. c) și lit. d)  din Ordonanța de Urgențã a Guvernului  nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;    
           În temeiul art. 139 alin 1 și 196 alin. 1 lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Articole

Se aprobã cheltuielile în valoare de 255.983,27 lei  (TVA inclus). aferente lucrãrilor de eliberare și readuce la starea inițială a amplasamentului pe care a fost amenajat Sistemului modular medical  de izolare şi tratament  a cazurilor  de COVID -19, aparţinând  Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr.Victor Popescu” Timişoara, amplasat la Stadionul CFR din Timişoara 

(2) Lucrãrile vor fi executate de cãtre DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A. Timișoara, în baza contractului nr.10724/05.02.2017 și conform devizului nr. 10781/08.12.2023
Art.2. Cheltuielile în valoare de 255.983,27 lei lei  (TVA inclus) vor fi suportate din Bugetul Local al Municipiului Timisoara  Cap. 84.02.03.03.Strãzi- cheltuieli materiale. 
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se încredinteazã Direcția Generalã Investiții și Mentenanță și Directia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.
Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
         - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
         - Primarului Municipiului Timişoara;
         - Serviciului Juridic;
         - Direcţiei Generale Investiții și Mentenanță
         - Direcţiei Economice

Este utilă această pagină?