Proiecte de Hotărâre a Consiliului Local

 • Proiect HCL din 2024-02-22
  privind completarea Anexei 1 a Hotărârii nr. 108/27.03.2012 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara privind darea în administrare a serviciului de…
 • Proiect HCL din 2024-02-22
  Mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. pentru aprobarea punctelor din cuprinsul Adresei de…
 • Proiect HCL din 2024-02-22
  privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara
 • Proiect HCL din 2024-02-22
  privind modificarea modificarea art. 3 al Hotărârii nr. 18/2020 privind aprobarea Normelor pentru execuția lucrărilor tehnico-edilitare din municipiul Timișoara pe domeniul public…
 • Proiect HCL din 2024-02-22
  privind aprobarea Procedurii comune de lucru privind confiscarea, ridicarea, transportul, depozitarea, păstrarea în custodie și valorificarea vehiculelor folosite la săvârșirea contravențiilor, a Protocolului de…
 • Proiect HCL din 2024-02-22
  retragerea dreptului de folosință gratuită, conferit pe o perioadă de 49 de ani, asupra unui teren în suprafață de 100.000 mp, către Ministerul…
 • Proiect HCL din 2024-02-22
  privind modificarea HCLMT nr. 303/31.07.2020 privind aprobarea cererii de finantare pentru proiectul ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin…
 • Proiect HCL din 2024-02-22
  prelungirea Contractului de închiriere nr.1599/02.05.2017 încheiat cu SC NEUROPSHY MED SRL
 • Proiect HCL din 2024-02-22
  Declararea ca fiind de utilitate publică lucrările cuprinse în cadrul proiectului „Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 5…
 • Proiect HCL din 2024-02-21
  aprobarea eliberării și aducerii la starea inițială a amplasamentului pe care a fost amenajat Sistemul modular medical de izolare și tratament a cazurilor de…
 • Proiect HCL din 2024-02-21
  - privind aprobarea plăţii cotizaţiei de membru pe anul 2024 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID)
 • Proiect HCL din 2024-02-19
  privind operațiunea de ieșire din indiviziune cu achitarea unei sulte aferente cotei de 132,5/370 mp din terenul situat în Timișoara strada Ștefan…
 • Proiect HCL din 2024-02-19
  Privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de…
 • Proiect HCL din 2024-02-16
  aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare în vederea predării-preluării personalului medical de specialitate din unităţile de…
 • Proiect HCL din 2024-02-16
  privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de…
 • Proiect HCL din 2024-02-15
  privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2024 Consiliul Local al Municipiului Timisoara
 • Proiect HCL din 2024-02-13
  aprobarea Raportului pentru anul 2023, referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de calitate a aerului pentru PM10 în aglomerarea Timișoara perioada 2021-2025
 • Proiect HCL din 2024-02-09
  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție din cadrul proiectului „Creșterea eficienţei…
 • Proiect HCL din 2024-01-30
  privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociaților la Agenția de Achiziții Publice Timișoara S.R.L. pentru a aproba Propunerea de…
 • Proiect HCL din 2024-01-30
  Privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza SF, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Extindere iluminat public…
 • Este utilă această pagină?