Proiecte de Hotărâre a Consiliului Local

 • Proiect HCL din 2024-04-18
  privind modificarea HCL nr. 638 din 28.11.2018 privind aprobarea cererii de finanțare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a…
 • Proiect HCL din 2024-04-18
  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 455/16.11.2020 - privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara, modificată
 • Proiect HCL din 2024-04-18
  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere clădiri pentru spații de cazare și servicii conexe, în regim S+P+2E+M cu suplimentare locuri de parcare - parcare subterană”, str…
 • Proiect HCL din 2024-04-18
  aprobarea operațiunii de primă înregistrare în sistemul integrat de cadastru a terenului cu nr. cad. 456533 aferent străzii Albăstrelelor din Timișoara
 • Proiect HCL din 2024-04-18
  privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a lucrărilor de extindere reţea apă și 6 branșamente apă/ hidranți (bloc E, F, G. I. H…
 • Proiect HCL din 2024-04-18
  atribuirea contractului având ca obiect servicii de reparații, întreținere, transport, montare/ demontare a materialelor logistice necesare desfășurării alegerilor care se desfășoară în anul 2024…
 • Proiect HCL din 2024-04-18
  privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilelor cu adresa în Timișoara, strada Regimentul…
 • Proiect HCL din 2024-04-18
  privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de…
 • Proiect HCL din 2024-04-18
  privind aprobarea operațiunii de primă înregistrare în sistemul integrat de cadastru a parcelelor cu nr. cad. 456398, nr. cad. 456382, nr.cad.456385 aferente…
 • Proiect HCL din 2024-04-18
  privind transmiterea, fără plată, a dreptului de proprietate către Parohia Romano-Catolică Timișoara II Fabric asupra imobilului înscris în CF 410210 Timișoara, nr.top…
 • Proiect HCL din 2024-04-18
  modificarea Statului de funcții al Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara – TIMPARK
 • Proiect HCL din 2024-04-18
  Privind operațiunea de primã înscriere a DE 288/1/3, teren proprietatea Municipiului Timișoara domeniul public
 • Proiect HCL din 2024-04-18
  privind alipirea apartamentului nr. 3A, compus din două camere, înscris în CF nr. 413001-C1- U5, la apartamentul nr. 2, compus din 1 cameră…
 • Proiect HCL din 2024-04-16
  privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenurilor înscrise în CF nr. 454846 Timișoara, CF nr. 454856 Timișoara, CF nr. 454862 și CF…
 • Proiect HCL din 2024-04-15
  privind modificarea tarifelor pentru activitatea de tratare a deșeurilor reziduale provenite din Zona 1 Timișoara, pentru activitatea de sortare a deșeurilor de hârtie, carton…
 • Proiect HCL din 2024-04-15
  Privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a unor mijloace fixe care fac parte din obiectivul Piața…
 • Proiect HCL din 2024-04-15
  privind aprobarea operațiunii de primă înregistrare în sistemul integrat de cadastru a imobilului având nr. cadastral nou 456546, Timișoara str. Paul Constantinescu
 • Proiect HCL din 2024-04-15
  aprobarea operațiunii de dezlipire în 2 loturi a imobilului înscris în cartea funciară nr. 456133 Timișoara, în suprafață de 7591 m.p., situat în…
 • Proiect HCL din 2024-04-15
  privind aprobarea operațiunii de primă înregistrare în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului cu număr cadastral nou 456535, proprietatea Municipiului Timișoara…
 • Proiect HCL din 2024-04-15
  privind aprobarea procedurii privind valorificarea vehiculelor fără stăpân / abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţii administrativ-teritoriale Municipiul…
 • Este utilă această pagină?