Proiecte de Hotărâre a Consiliului Local

 • Proiect HCL din 2024-05-29
  privind modificarea Anexei 1 - draftul contractului de locațiune aprobată prin Hotărârea nr. 158 din 25.04.2024 privind închirierea imobilului situat în Timişoara, Bd…
 • Proiect HCL din 2024-05-29
  privind aprobarea depunerii etapei a II-a a proiectului „Modernizare DJ 691: lărgirea la 4 benzi a sectorului km 2+725 (sens giratoriu) - Centura Timișoara…
 • Proiect HCL din 2024-05-29
  privind aprobarea etapei a II-a a proiectului „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem pe fatade si extindere Scoala generala nr. 30 din Timisoara…
 • Proiect HCL din 2024-05-29
  privind aprobarea etapei a II-a a proiectului „Reabilitare construcții, instalații clădire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungureanu " si a cheltuielilor aferente investiției
 • Proiect HCL din 2024-05-29
  Privind aprobarea etapei a II-a a proiectului cu titlul ”Construcție si dotare Liceu Waldorf Timișoara” și a cheltuielilor aferente investiției
 • Proiect HCL din 2024-05-29
  privind aprobarea Acordului de asociere în vederea implementării Etapei I: ”Lucrări de tip renewal” din cadrul Componentei B: Reșița Nord - Voiteni (definită în ghidul…
 • Proiect HCL din 2024-05-29
  privind aprobarea documentației tehnico – economice „Studiul de soluție aferent Componentei B: Reșița Nord-Voiteni – Etapa I: Lucrări de tip renewal” (definită în ghidul PNRR…
 • Proiect HCL din 2024-05-29
  actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT si a Devizului General pentru obiectivul ” Proiect complex de investitii + PT- Extindere si modernizare ansamblu construit existent…
 • Proiect HCL din 2024-05-29
  privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului aferent construcției de tip rampă de acces subsol înscrisă în CF nr. 456535 Timișoara…
 • Proiect HCL din 2024-05-29
  privind exprimarea intenției Municipiului Timișoara de preluare în administrare a bunurilor imobile identificate prin CF nr. 404092
 • Proiect HCL din 2024-05-29
  aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Timișoara și a zonei urbane funcționale pentru perioada de programare 2021-2027
 • Proiect HCL din 2024-05-24
  prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere nr. 690/1999, încheiat cu Societatea Profesională Notarială Sichim Ioana –Notingher Teodora, pentru…
 • Proiect HCL din 2024-05-24
  privind aprobarea proiectului „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Louis Țurcanu” Timișoara în vederea asigurării accesului egal la…
 • Proiect HCL din 2024-05-24
  privind aprobarea vânzării apartamentului nr. 8 situat în Timișoara, Blv. Regele Carol I (fost Blv. Tinereții) nr.2, conform Deciziei civile nr. 1156/A…
 • Proiect HCL din 2024-05-24
  privind darea în administrarea SPITALULUI CLINIC DE URGENȚÃ PENTRU COPII ”LOUIS ȚURCANU” Timișoara a investițiilor (lucrări și dotări medicale de specialitate) realizate în cadrul…
 • Proiect HCL din 2024-05-21
  privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea PIEȚE S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2023…
 • Proiect HCL din 2024-05-21
  privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Înfiinţarea a trei centre de colectare prin aport voluntar (CAV…
 • Proiect HCL din 2024-05-21
  aprobarea operațiunii de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a 6 imobile terenuri situate în intravilanul Municipiului Timișoara, având numerele…
 • Proiect HCL din 2024-05-21
  privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății…
 • Proiect HCL din 2024-05-21
  privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2024
 • Este utilă această pagină?