Proiecte de Hotărâre a Consiliului Local

 • Proiect HCL din 2024-02-19
  privind operațiunea de ieșire din indiviziune cu achitarea unei sulte aferente cotei de 132,5/370 mp din terenul situat în Timișoara strada Ștefan…
 • Proiect HCL din 2024-02-19
  Privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de…
 • Proiect HCL din 2024-02-16
  aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare în vederea predării-preluării personalului medical de specialitate din unităţile de…
 • Proiect HCL din 2024-02-16
  privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de…
 • Proiect HCL din 2024-02-15
  privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2024 Consiliul Local al Municipiului Timisoara
 • Proiect HCL din 2024-02-13
  aprobarea Raportului pentru anul 2023, referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de calitate a aerului pentru PM10 în aglomerarea Timișoara perioada 2021-2025
 • Proiect HCL din 2024-02-09
  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție din cadrul proiectului „Creșterea eficienţei…
 • Proiect HCL din 2024-01-30
  privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociaților la Agenția de Achiziții Publice Timișoara S.R.L. pentru a aproba Propunerea de…
 • Proiect HCL din 2024-01-30
  Privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza SF, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul " Extindere iluminat public…
 • Proiect HCL din 2024-01-30
  privind declararea ca fiind de utilitate publica lucrările de interes public local ce urmează a se executa pe terenurile proprietatea Municipiului Timișoara, cuprinse în…
 • Proiect HCL din 2024-01-30
  Privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, conform Legii nr. 448/2006 privind…
 • Proiect HCL din 2024-01-26
  Privind aprobarea încheieturii unui Acord de parteneriat între Administrația pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara și Fundația Filantropia Timișoara, pentru realizarea documentației tehnice…
 • Proiect HCL din 2024-01-23
  Privind aprobarea modalității de delegare a gestiunii activităţii de curăţenie a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a activităţii…
 • Proiect HCL din 2024-01-16
  Privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara pentru negocierea închirierii imobilului situat în Timişoara, str. Martir Leontina Bînciu…
 • Proiect HCL din 2024-01-16
  privind aprobarea Protocolului de implementare a proiectului ”Reabilitare/Modernizare infrastructură feroviară Reșița Nord – Timișoara Nord cu extensie Voiteni – Stamora Moravița – Frontieră” în conformitate cu…
 • Proiect HCL din 2024-01-16
  Privind aprobarea disponibilității resurselor proprii și disponibilitatea temporară a fondurilor pentru implementare activități până la rambursare pentru Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara…
 • Proiect HCL din 2024-01-16
  Privind stabilirea costului mediu lunar și al contribuției lunare începând cu luna ianuarie 2024 pentru serviciiile sociale comunitare asigurate persoanelor vârstnice, beneficiare din cadrul…
 • Proiect HCL din 2024-01-16
  Privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Timișoara în anul 2024
 • Proiect HCL din 2024-01-16
  Privind alocarea unui număr cadastral nou și operațiunea de primă înscriere a suprafeței de 7591 mp care provine din suprafețele cumulate de 4515 mp…
 • Proiect HCL din 2024-01-15
  Privind aprobarea repartizării și utilizării excedentului bugetului local, aflat în sold la data de 31.12.2023
 • Este utilă această pagină?