Proiecte de Hotărâre a Consiliului Local

 • Proiect HCL din 2024-04-16
  privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenurilor înscrise în CF nr. 454846 Timișoara, CF nr. 454856 Timișoara, CF nr. 454862 și CF…
 • Proiect HCL din 2024-04-15
  privind modificarea tarifelor pentru activitatea de tratare a deșeurilor reziduale provenite din Zona 1 Timișoara, pentru activitatea de sortare a deșeurilor de hârtie, carton…
 • Proiect HCL din 2024-04-15
  Privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a unor mijloace fixe care fac parte din obiectivul Piața…
 • Proiect HCL din 2024-04-15
  privind aprobarea operațiunii de primă înregistrare în sistemul integrat de cadastru a imobilului având nr. cadastral nou 456546, Timișoara str. Paul Constantinescu
 • Proiect HCL din 2024-04-15
  aprobarea operațiunii de dezlipire în 2 loturi a imobilului înscris în cartea funciară nr. 456133 Timișoara, în suprafață de 7591 m.p., situat în…
 • Proiect HCL din 2024-04-15
  privind aprobarea operațiunii de primă înregistrare în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului cu număr cadastral nou 456535, proprietatea Municipiului Timișoara…
 • Proiect HCL din 2024-04-15
  privind aprobarea procedurii privind valorificarea vehiculelor fără stăpân / abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţii administrativ-teritoriale Municipiul…
 • Proiect HCL din 2024-04-15
  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „SERVICII”, Calea SEVER BOCU nr. 84, CF 442814, Timișoara
 • Proiect HCL din 2024-04-15
  privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenurilor înscrise în CF nr. 448906 Timișoara și CF nr. 455175 ce fac obiectul renunţării la…
 • Proiect HCL din 2024-04-15
  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective și funcțiuni complementare”, zona Calea Torontalului, CF nr. 433820, CF nr. 429599, CF nr. 426778, CF nr. 439480…
 • Proiect HCL din 2024-04-15
  privind darea în administrare către Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara - TIMPARK a serviciului public de ridicare, transport…
 • Proiect HCL din 2024-04-15
  aprobarea Planului de acțiuni pentru un oraș verde Timișoara
 • Proiect HCL din 2024-04-15
  privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la înstrăinarea spațiior ap.SAD1 la prețul de 249.000 euro și…
 • Proiect HCL din 2024-04-15
  Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor de la Liceul Teologic Ortodox “Sf. Antim Ivireanul” din municipiul Timișoara pentru anul…
 • Proiect HCL din 2024-04-15
  neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a cotei de 1/5 din ap.1, situat…
 • Proiect HCL din 2024-04-15
  aprobarea tarifelor pentru recuperarea sumelor cheltuite în cazul câinilor revendicați de proprietari
 • Proiect HCL din 2024-04-15
  modificarea și completarea HCL 78/2023 privind acordarea unui număr de maximum 410 porții de hrană gratuită unor centre/complexuri din cadrul Direcției de…
 • Proiect HCL din 2024-04-15
  privind modificarea și completarea Regulamentului serviciului de salubrizare a Municipiului Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.393/31.08.2023
 • Proiect HCL din 2024-04-01
  privind aprobarea Raportului pentru trim. I anul 2024 referitor la stadiul realizării măsurilor din Planului de calitate a aerului pentru PM10 în aglomerarea Timișoara…
 • Proiect HCL din 2024-04-01
  privind aprobarea pierderilor tehnologice induse aferente anului 2022, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat
 • Este utilă această pagină?