Proiecte de Hotărâre a Consiliului Local

 • Proiect HCL din 2024-05-21
  privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea PIEȚE S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2023…
 • Proiect HCL din 2024-05-21
  privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Înfiinţarea a trei centre de colectare prin aport voluntar (CAV…
 • Proiect HCL din 2024-05-21
  aprobarea operațiunii de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a 6 imobile terenuri situate în intravilanul Municipiului Timișoara, având numerele…
 • Proiect HCL din 2024-05-21
  privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății…
 • Proiect HCL din 2024-05-21
  privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2024
 • Proiect HCL din 2024-05-21
  privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente…
 • Proiect HCL din 2024-05-21
  mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea HORTICULTURA S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2023 și…
 • Proiect HCL din 2024-05-21
  privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului înscris în CF nr. 447859 Timișoara ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de…
 • Proiect HCL din 2024-05-21
  privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenurilor înscrise în CF nr. 445775 Timișoara, CF nr. 445779 Timișoara, CF nr. 445784 Timișoara, CF…
 • Proiect HCL din 2024-05-21
  aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferent obiectivului de investiţie „Amenajare zona Emmanuel de Martonne”
 • Proiect HCL din 2024-05-21
  privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului înscris în CF nr. 454641 Timișoara ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de…
 • Proiect HCL din 2024-05-21
  privind modificarea suprafețelor imobilelor teren proprietatea Municipiului Timișoara prevăzute în Anexa nr. 1, care fac parte din prezenta hotărâre
 • Proiect HCL din 2024-05-21
  privind alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 455096 Timișoara, CF nr. 452147 Timișoara, CF nr. 452148 Timișoara, CF nr. 452149 Timișoara B-dul Vasile…
 • Proiect HCL din 2024-05-21
  privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la HORTICULTURA S.A. pentru modificarea sediului social al societății
 • Proiect HCL din 2024-05-21
  privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara și împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terții a Consiliului Local…
 • Proiect HCL din 2024-05-21
  privind transmiterea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara pe o perioadă de 10 ani, asupra imobilului înscris în CF…
 • Proiect HCL din 2024-05-21
  privind aprobarea operațiunii de primă înscriere a parcelei cu număr cadastral nou 456395 (NGL1549/1) proprietatea Municipiului Timișoara
 • Proiect HCL din 2024-05-21
  privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara la intenția de înstrăinare a cotei de 2/9 din imobilul cu…
 • Proiect HCL din 2024-05-21
  privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului din B-dul Revoluției din 1989…
 • Proiect HCL din 2024-05-21
  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Societății de Transport Public Timișoara S.A
 • Este utilă această pagină?