Proiecte de Hotărâre a Consiliului Local

 • Proiect HCL din 2024-05-16
  Privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a terenurilor folosite de unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi a spaţiilor/clădirilor în care nu…
 • Proiect HCL din 2024-05-14
  privind acceptarea donației și aprobarea documentaţiei tehnico‐economice faza SF aferentă obiectivului de investiţie “Construirea Skatepark, Pumptrack, pereți pentru cățărări, amenajare alei și spații…
 • Proiect HCL din 2024-05-14
  privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului –Teren intravilan din Timișoara, strada General…
 • Proiect HCL din 2024-05-14
  privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a lucrărilor de extindere reţea apă și branșament apă în Municipiul Timişoara, str. Anton Katrein, nr. 7…
 • Proiect HCL din 2024-05-14
  continuarea folosinței gratuite a spațiului din str. Iuliu Maniu, nr.40, ap.18 de către MITROPOLIA BANATULUI – ARHIEPISCOPIA și încheierea contractului de dare in…
 • Proiect HCL din 2024-05-14
  privind aprobarea depunerii proiectului și implementarea etapei a II-a pentru,,Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina…
 • Proiect HCL din 2024-05-14
  privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a imobilelor înscrise în CF nr. 431387 Timișoara și CF…
 • Proiect HCL din 2024-05-14
  privind aprobarea depunerii proiectului și implementarea etapei a II-a a proiectului ,,Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului…
 • Proiect HCL din 2024-05-14
  privind aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului construcție înscris în cartea funciară nr. 444149 C1 Timișoara, situat în Loc. Timișoara, Str. Ion Ionescu De…
 • Proiect HCL din 2024-05-14
  privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de…
 • Proiect HCL din 2024-05-14
  privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de…
 • Proiect HCL din 2024-05-14
  privind prelungirea Contractului de închiriere nr.1523/15.04.2009 încheiat cu CABINETUL MEDICAL DE MEDICINĂ DENTARĂ DR. CARMEN DODENCIU
 • Proiect HCL din 2024-05-14
  privind radierea poziției nr.4343 din Anexa aferentă HCLMT nr.474/2006 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Timișoara, referitoare…
 • Proiect HCL din 2024-05-14
  privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenurilor înscrise în CF nr. 453059 Timișoara și CF nr. 453060 Timișoara ce fac obiectul renunţării…
 • Proiect HCL din 2024-05-14
  rectificarea suprafeței imobilului teren înscris în cartea funciară nr. 419888 Timișoara, situat în Loc. Timișoara, Str. Romulus, Nr. 5, teren proprietatea Municipiului Timișoara domeniul…
 • Proiect HCL din 2024-05-14
  Privind modificare limită de proprietate pentru imobilul înscris în CF nr. 421817 Timișoara Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 26
 • Proiect HCL din 2024-05-08
  încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului AMBRUS RAUL și vacantarea locului acestuia în Consiliul Local al Municipiului Timișoara
 • Proiect HCL din 2024-05-08
  Proiect de hotărâre privind privind actualizarea Devizului general aferent obiectivului de investiţii „Reabilitare Podul Iuliu Maniu(Muncii)” aprobat prin HCL nr. 455/09.09…
 • Proiect HCL din 2024-05-08
  privind înființarea Serviciului Public de Interes Local pentru Transportul, Distribuția și Furnizarea Energiei Termice în Sistem Centralizat în Municipiul Timișoara
 • Proiect HCL din 2024-05-08
  Privind aprobarea operațiunii de primã înscriere a imobilelor înscrise în CF nr. 436555, CF nr. 428766, CF nr. 448554, CF nr. 436556, CF nr…
 • Este utilă această pagină?