Proiecte de Hotărâre a Consiliului Local

 • Proiect HCL din 2024-06-20
  privind aprobarea operațiunii de primă înscriere a terenului cu nr. top 20204 Timișoara, înscris în CF nr. 409714, proprietatea Municipiului Timișoara
 • Proiect HCL din 2024-06-20
  trecerea din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului situat în str. Ivan Petrovici Pavlov nr.19, înscris…
 • Proiect HCL din 2024-06-20
  aprobarea vânzării apartamentului nr.3, situat în imobilul din Timișoara, str. C-tin Titel Petrescu nr.6, conform dispozitivului Sentinței Civile nr. 30539/08…
 • Proiect HCL din 2024-06-20
  aprobarea vânzării imobilului situat în Timișoara, str. Podgoriei nr.48 (str. Anton Bacalbașa nr.3-5), conform dispozitivul Sentinței Civile nr.10935/25.05…
 • Proiect HCL din 2024-06-18
  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Elaborare PUD, pentru detaliere PUZ aprobat prin HCL 374/2006, construire imobile conform PUD aprobat”, generat de imobilele situate…
 • Proiect HCL din 2024-06-18
  aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă pentru depozitare, logistică, producție nepoluantă și servicii”, CF nr. 418262, CF nr. 438942 Timisoara
 • Proiect HCL din 2024-06-18
  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Corelare și reglementare platformă industrială existentă - cu funcțiuni de producție, depozitare, birouri și servicii conexe”, str. Avram Imbroane nr. 9
 • Proiect HCL din 2024-06-18
  privind modificarea Statului de funcții pentru Filarmonica ”Banatul” Timișoara
 • Proiect HCL din 2024-06-18
  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective, funcțiuni complementare, comerț și servicii”, Calea Torontalului DN KM 562+850, CF nr. 439560, CF nr. 439561, CF nr…
 • Proiect HCL din 2024-06-18
  aprobarea Planului Urbanistic de Zonal „Zonă de servicii - stație distribuție carburanți, birouri, spații comerciale, depozitare” generat de imobilul identificat prin CF nr. 439066, Timișoara…
 • Proiect HCL din 2024-06-18
  privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului înscris în CF nr. 456104 Timișoara ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de…
 • Proiect HCL din 2024-06-18
  acordarea dreptului de folosință gratuită către Institutul Național de Sănătate Publică asupra terenului situat în str. Protopop George Popovici (fosta str.Hermes) nr.9…
 • Proiect HCL din 2024-06-18
  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere zonă urbanizată prin PUZ aprobat prin HCL 535/2019 cu circulație auto și spații verzi” generat de imobilul identificat…
 • Proiect HCL din 2024-06-18
  privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap.Spațiu Comercial 3 din Timișoara, strada…
 • Proiect HCL din 2024-06-18
  privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap.Spațiu Comercial 4 din Timișoara, strada…
 • Proiect HCL din 2024-06-18
  privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a cotei de 1/2 din ap.Spațiu…
 • Proiect HCL din 2024-06-18
  privind darea în folosință gratuită a spațiului, situat în Timișoara, str. Alba Iulia nr. 2, în suprafață de 56,16 mp, pe o perioadă…
 • Proiect HCL din 2024-06-18
  aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru pentru anul 2024, precum și plata acesteia către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creştere Timişoara”
 • Proiect HCL din 2024-06-18
  aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței terenului situat în str. Pindului nr.19 și trecerea terenului din domeniul public în domeniul privat al Municipiului…
 • Proiect HCL din 2024-06-18
  privind modificarea HCL nr. 88/22.03.2024 privind aprobarea Proiectului “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele…
 • Este utilă această pagină?