Proiecte de Hotărâre a Consiliului Local

 • Proiect HCL din 2024-04-01
  privind aprobarea Raportului pentru trim. I anul 2024 referitor la stadiul realizării măsurilor din Planului de calitate a aerului pentru PM10 în aglomerarea Timișoara…
 • Proiect HCL din 2024-04-01
  privind aprobarea pierderilor tehnologice induse aferente anului 2022, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat
 • Proiect HCL din 2024-04-01
  privind aprobarea Normelor privind execuţia lucrărilor tehnico-edilitare din municipiul Timişoara pe domeniul public
 • Proiect HCL din 2024-04-01
  prelungirea contractului de închiriere nr.128/15.06.2001 încheiat cu SC SNACK BAR ARTIS SRL
 • Proiect HCL din 2024-04-01
  aprobarea atribuirii spaţiului din Timişoara, str. Ocsko Terezia FN, pe o perioadă de 5 ani către ORGANIZAȚIA CENTRALĂ A FAMILIILOR KOLPING DIN ROMÂNIA, la…
 • Proiect HCL din 2024-04-01
  privind atribuirea contractului având ca obiect servicii de proiectare și execuție pentru „PT+DTAC+Execuție Amplasare toalete publice automate cu autocurățare, Parcul Civic” și „PT+DTAC+Execuție Amplasare…
 • Proiect HCL din 2024-03-29
  privind aprobarea Programului de investiţii al operatorului regional al serviciilor de utilitate publică, de alimentare cu apă și canalizare AQUATIM S.A. din surse…
 • Proiect HCL din 2024-03-29
  Privind aprobarea operațiunii de alocare numere cadastrale noi și rectificare suprafațã pentru strãzile Municipiului Timișoara- zona Kuncz
 • Proiect HCL din 2024-03-28
  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire supermarket LIDL și amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe proprietate și fațade, amplasare stație…
 • Proiect HCL din 2024-03-28
  modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru Direcția Generală a Poliției Locale Timișoara, a Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 368 din…
 • Proiect HCL din 2024-03-28
  aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timișoara pe anul 2024, a sumei de 1.250.000 lei, către…
 • Proiect HCL din 2024-03-28
  Aprobarea executării unor categorii de lucrări de reparații si întreținere de mică anvergură si de importanță mare, în scopul sporirii siguranței circulației, în baza…
 • Proiect HCL din 2024-03-28
  privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2024
 • Proiect HCL din 2024-03-28
  privind aprobarea cotizației anuale către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș, pentru anul 2024
 • Proiect HCL din 2024-03-28
  trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a unor mijloace fixe, respectiv corpuri de iluminat în vederea casării…
 • Proiect HCL din 2024-03-28
  Privind completarea anexei nr V la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr 932 din 19.01…
 • Proiect HCL din 2024-03-28
  privind aprobarea taxei de membru al Asociaţiei EUROCITIES pentru anul 2023
 • Proiect HCL din 2024-03-26
  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A
 • Proiect HCL din 2024-03-26
  privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a imobilului-teren înscris în CF nr. 456387 Timișoara ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate…
 • Proiect HCL din 2024-03-22
  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Societății Horticultura S.A. Timișoara
 • Este utilă această pagină?