Intro

Domnul Nyari Ciprian Ştefan, consilier în cadrul Direcției Relații Comunitare, este responsabil din partea Primăriei Municipiului Timișoara cu aplicarea Legii 544/2001 și gestionarea informațiilor publice primite de la persoane fizice și persoane juridice, instituții publice, ONG-uri și mass-media.

Pentru mai multe informații, scrieți la adresa de e-mail: [email protected]

Contestarea deciziei

ART. 22 din Legea 544/2001

(1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

(2) Instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile de interes public solicitate și să plătească daune morale și/sau patrimoniale.

(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

(4) Decizia Curții de apel este definitivă și irevocabilă.

(5) Atât plângerea, cât și apelul se judecă în instanță în procedura de urgență și sunt scutite de taxa de timbru.

Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001

Buletine informative L 544/2001

a) Acte normative privind funcționarea instituției

Ordonanța de Urgență nr. 57/3.07.2019 privind Codul administrativ

Hotărârea Consiliului Local nr. 4/25.01.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al

Hotărârea Consiliului Local nr. 124/24.04.2007 privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului propriu de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

Hotărârea Consiliului Local nr. 199/22.04.2008 privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

Hotărârea Consiliului Local nr. 41/24.02.2009 privind mdificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

Hotararea Consiliului Local nr. 5/15.01.2013 privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

Hotărârea Consiliului Local nr. 126/26.02.2013 privind modificarea și aprobarea Organigramei pentru aparatul de specialitate a Primarului Municipiluilui Timisoara

Hotărârea Consiliului Local nr. 208/23.04.2013 privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru aparatul de specialitate a Primarului Municipiului Timișoara

Hotărârea Consiliului Local nr. 315/30.05.2013 privind modificarea și aprobarea Organigramei pentru aparatul de specialitate a Primarului Municipiului Timișoara

Hotărârea Consiliului Local nr. 419/30.07.2013 privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate a Primarului Municipiului TimișoaraHotărârea Consiliului Local nr. 534/22.10.2013 privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate a Primarului Municipiului Timișoara

Hotărârea Consiliului Local nr. 77/25.02.2014 privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

Hotararea Consiliului Local nr. 581/09.12.2014 privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

Hotararea Consiliului Local nr. 194/08.05.2015 privind reorganizarea aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Timisoara

Hotararea Consiliului Local nr. 467/30.10.2015 privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

Hotărârea Consiliului Local nr. 165/08.05.2017 privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

Hotarârea Consiliului Local nr. 548 din 20.12.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Timișoara

Hotarârea Consiliului Local nr. 292 din 22.05.2018 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii si a Regulamentului de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara

Hotarârea Consiliului Local nr. 346 din 06.07.2018 privind modificarea si aprobarea Statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara

Hotarârea Consiliului Local nr.  611 din 16.11.2018 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii si a Regulamentului de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara

Hotarârea Consiliului Local nr. 387 din 25.07.2019 privind modificarea şi aprobarea Organigramei si a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara

Hotarârea Consiliului Local nr. 429 din 09.09.2019 privind modificarea şi aprobarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara

Hotarârea Consiliului Local nr. 599 din 10.12.2019 privind modificarea şi aprobarea Organigramei si a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara

Hotarârea Consiliului Local nr. 118 din 31.03.2020 privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara

Hotarârea Consiliului Local nr. 263 din 07.07.2020 privind modificarea şi aprobarea Organigramei si a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara

Hotarârea Consiliului Local nr. 137 din 22.04.2021 privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii si a Regulamentului de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara

Hotarârea Consiliului Local nr.  237 din 15.06.2021 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii si a Regulamentului de organizare si funcţionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

b) Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice

Regulamentul intern și Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

Organigrama și Statul de Funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

c) Numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției sau autorității publice:

Primar – Dominic Fritz

Viceprimar – Ruben Lațcău

Viceprimar – Cosmin Gabriel Tabără Amânar

Secretar – Șuli Caius

Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor de interes public, conform Dispoziției Primarului Municipiului Timișoara, nr. de tel 0256/969, adrese de e-mail: [email protected]

d) Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice:
Adresa: B-dul C.D. Loga, nr. 1, cod postal 300030
Telefon: 0256-408300
Fax: 0256-490635
Call Center: 0256-969
Email:[email protected]
Internet: primariatm.ro

Program cu publicul:
Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii (camera 12)
Luni, miercuri, joi, Vineri: 8.30 – 16.30
Marți: 8.30 – 18.30


Direcția Fiscală

e) Audiențe:

Programul Audienţelor (numai după programarea în prealabil la camera 12) este următorul:

Primar Dominic Fritz – on line sau la cabinet, et.1.

  • Vineri, interval orar 11.00-13.00

Viceprimar Ruben Laţcău – on line sau la cabinet, et.1.

  • Marţi, interval orar 13.00-15.00
  • Joi, interval orar 13.00-15.00

Viceprimar Cosmin A. Tabără – cabinet, et.1.

  • Joi, interval orar 8.30-10.30

Secretar General Caius Şuli – cabinet, et.1.

  • Miercuri, interval orar 10.00-12.00

Înscrierea la audiențe se face la Serviciul Informare Consiliere Cetățeni (camera 12), telefon: 0256-969

Programul de audiențe al executivului instituției: https://www.primariatm.ro/administratie/primaria/audiente/programul-de-audiente-al-executivului-institutiei/

f) Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil

g) Programele și strategiile instituției publice:
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2015-2020
Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014 – 2024
Declarația de aderare la Strategia Națională Anticorupție 2016-2020

h) Lista cuprinzând documentele de interes public:

i) Lista cuprinzând documentele produse și/sau gestionate conform legii:

 

Buletin informativ Legea 544/2001 anul 2012

Buletin informativ Legea 544/2001 anul 2013

Buletin informativ Legea 544/2001 anul 2014

Buletin informativ Legea 544/2001 anul 2015

Buletin informativ Legea 544/2001 anul 2016

Buletin informativ Legea 544/2001 anul 2017

 

Este utilă această pagină?