Dezbateri publice

Persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă

Persoana din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, responsabila pentru relatia cu societatea civila, este d-na consilier Camelia Crișan.

Toate propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ, pot fi trimise si pe adresa de e-mail: [email protected].

Procedura privind transparența decizională în administrația publică

Planuri urbanistice supuse dezbaterilor publice

Rapoarte privind transparența decizională

Este utilă această pagină?